Barns rettigheter - Helse

0
1

Læreplanmål: Presentere og gi døme på rettar barn har i Noreg og verda, og kva barn kan gjere ved b

Profile picture of Curipod creator studio

Curipod creator studio

Updated 3 months ago

1. Title & media
60 seconds
Barns rettigheter - Helse
2. Bullets
60 seconds
Læreplanmål
  • Presentere og gi døme på rettar barn har i Noreg og verda, og kva barn kan gjere ved brot på desse rettane
  • Samtale om kjensler, kropp, kjønn og seksualitet og korleis eigne og andre sine grenser kan uttrykkjast og respekterast
3. Poll
20 seconds
Q: Er det viktig at barn har egne rettigheter?
  • Ja 😊
  • Nei 😐
4. Header
60 seconds
Hvorfor er dette viktig?
5. Title & media
60 seconds
FNs barnekonvensjon
6. Bullets
60 seconds
Helse: Barn har rett til
  • Helsehjelp
  • Drikkevann
  • Sunn mat
  • Informasjon om god helse
7. Drawings
450 seconds
Q: Tegn hva helse er
8. Poll
20 seconds
Q: Hva kan du gjøre hvis du opplever at andre barn ikke har god helse
  • Snakke med en voksen
  • Ikke gjøre noe

Suggested content