Curipod placeholder

Bærekraft i hverdagen

0
0

Curipod lesson about topic "Sustainability in everyday life". #11-13

Profile picture of Kim Beck-Gundersen

Kim Beck-Gundersen

Updated 5 months ago

1. Open question
210 seconds
Hva lurer du på om bærekraftig utvikling?
2. Word cloud
120 seconds
Med få ord, hvordan vil du definere bærekraft?
3. Slide
60 seconds
Bærekraft: Evnen til å eksistere for alltid. I sammenheng med miljø og klima handler det om å begrense ressursbruken og redusere den negative påvirkningen på miljøet. Redusere: Å få noe til å bli mindre eller færre, i mengde, antall eller grader Gjenbruk: Å bruke om igjen, gjenvinne eller bruke noe til noe annet
Begreper:
4. Slide
60 seconds
5. Slide
60 seconds
Bærekraftig utvikling har tre dimensjoner For å skape bærekraftig utvikling må verden jobbe på tre områder: https://www.fn.no/tema/fattigdom/baerekraftig-utvikling Klima og miljø Økonomi Sosiale forhold
Bærekraftig utvikling har tre dimensjoner
6. Slide
60 seconds
Redusere, gjenbruke og gjenvinne: Reduser mengden ressurser du bruker. Gjenbruk materialer og produkter og gjenvinn materialer for å redusere avfall. Eliminere giftige stoffer: Begrens kontakten med giftige stoffer, som plast og finn tryggere alternativer. Øke effektiviteten: Bruk ressursene mer effektivt ved å redusere mengden vann og energi vi bruker.
Bærekraft i hverdagslivet
7. Slide
60 seconds
https://www2.deloitte.com/uk/en/pages/consumer-business/articles/sustainable-consumer.html
Hva gjorde briter for å leve mer miljøvennlig i 2022?
8. Slide
60 seconds
FN har erklært 2021-2030 for "Tiåret for havforskning og bærekraftig utvikling" USA resirkulerte og komposterte over 67 millioner tonn offentlig avfall i 2018 Hver nordmann kastet i gjennomsnitt 449 kilo søppel i 2020
Fun facts:
9. Open question
240 seconds
Samarbeid to og to: Hva kan dere gjøre for å leve mer bærekraftig i hverdagen?
10. Drawings
450 seconds
Brain break: Tegn en gorilla som spiser en kebab!
11. Poll
30 seconds
Hva er fordelene med å leve bærekraftig?
 • A. Redusere avfall
 • B. Forbedre luftkvalitet
 • C. Lavere strømregninger
 • D. Alle sammen
12. Poll
300 seconds
Hvilket alternativ er ikke bærekraftig?
 • A. Bruke LED-lyspærer
 • B. Bruke kortere tid i dusjen
 • C. Handle på Finn.no
 • D. Kasting av mat
13. Poll
300 seconds
Hvilke er eksempler på bærekraftige hverdagsvaner?
 • A. Dra ut ladere når man ikke bruker disse
 • B. Kjøpe lokalproduserte varer
 • C. Slå av lyset når de ikke er i bruk
 • D. Alle sammen
14. Poll
300 seconds
Hva er ikke et resultat av et bærekraftig hverdagsliv?
 • A. Lavere økologisk fotavtrykk
 • B. Bedre for dyrelivet
 • C. Redusert vannforbruk
 • D. Økt energiforbruk
15. Poll
300 seconds
Hva er den beste måten å starte et mer bærekraftig liv på?
 • A. Gjør små endringer og bygg på med flere
 • B. Gå hardt ut med drastiske endringer
 • C. Kjøpe bærekraftige produkter
 • D. Å vente til det passer

Suggested content