Curipod placeholder

Bærekraft i hverdagen

0
0

Curipod lesson about topic "Sustainability in everyday life". #11-13

Profile picture of Anette Tollefsen Hauen

Anette Tollefsen Hauen

Updated 5 months ago

1. Word cloud
120 seconds
Med få ord, hvordan vil du definere bærekraft?
2. Slide
60 seconds
Redusere, gjenbruke og gjenvinne: Reduser mengden ressurser du bruker. Gjenbruk mateiraler og produkter og gjenvinn materialer for å redusere avfall. Eliminere giftige stoffer: Begrens kontakten med giftige stoffer, som plast og finn tryggere alternativer. Øke effektiviteten: Bruk ressursene mer effektivt ved å redusere mengden vann og energi vi bruker.
Bærekraft i hverdagslivet
3. Slide
60 seconds
Bærekraft: Evnen til å eksistere for alltid. I sammenheng med mijø og klima handler det om å begrense ressursbruken og redusere den negative påvirkningen på miljøet. Redusere: Å få noe til å bli mindre eller færre, i mengde, antall eller grader Gjenbruk: Å bruke om igjen, gjenvinne eller bruke noe til noe annet
Begreper:
4. Slide
60 seconds
FN har erklært 2021-2030 for "Tiåret for havforskning og bærekraftig utvikling" USA resirkulerte og komposterte over 67 millioner tonn offentlig avfall i 2018 Hver nordmann kastet i gjennomsnitt 449 kilo søppel i 2020
Fun facts:
5. Open question
240 seconds
Samarbeid to og to: Hva kan dere gjøre for å promotere bærekraft i hverdagen?
6. Drawings
450 seconds
Brain break: Tegn en tegning av katt med fem bein som spiller gitar
7. Poll
30 seconds
Hva er fordelene med å leve bærekraftig?
 • A. Redusere avfall
 • B. Forbedre luftkvalitet
 • C. Lavere strømregninger
 • D. Alle sammen
8. Poll
300 seconds
Hvilket av eksemplene på bærekraft er feil?
 • A. Bruke LED-lyspærer
 • B. Bruke kortere tid i dusjen
 • C. Handle på Finn.no
 • D. Kasting av mat
9. Poll
300 seconds
Hvilke er eksempler på bærekraftige hverdagsvaner?
 • A. Dra ut kontakter når man ikke bruker elektriske gjenstander
 • B. Kjøpe lokalproduserte varer
 • C. Slå av lyset når de ikke er i bruk
 • D. Alle sammen
10. Poll
300 seconds
Hvilken av følgende er ikke en fordel av et bærekraftig hverdagsliv?
 • A. Lavere økologisk fotavtrykk
 • B. Bedre for dyrelivet
 • C. Redusert vannforbruk
 • D. Økt energiforbruk
11. Poll
300 seconds
Hva er den beste måten å leve mer bærekraftig på?
 • A. Gjør små endringer og bygg på med flere
 • B. Gå hardt ut med drastiske endringer
 • C. Kjøpe bærekraftige produkter
 • D. Å vente til det passer

Suggested content