Curipod placeholder

Bærekraft og fordeling

0
0

Curipod lesson about topic "Bærekraft og fordeling"

Profile picture of Anita Grimsrud

Anita Grimsrud

Updated 4 months ago

1. Word cloud
120 seconds
Hva tenker du på når jeg sier sier "bærekraft og fordeling"?
2. Slide
60 seconds
Definisjoner
Bærekraft: En utviklingsmetode som tar hensyn til miljøet og de sosiale aspektene ved å sørge for at dagens behov tilfredsstilles uten å ødelegge mulighetene for fremtidige generasjoner. Fordeling: En prosess som regulerer hvordan verdier, ressurser og muligheter skal fordeles mellom mennesker. Bærekraftig utvikling: En utvikling som tilfredsstiller behovene til menneskene som lever nå, uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter til å tilfredsstille sine behov.
3. Slide
60 seconds
Noen fakta
I 2015 vedtok FN 17 bærekraftsmål som skal nås innen 2030. FN anslår at 657-676 millioner personer lever i ekstrem fattigdom. I 2017 var det over 700 millioner mennesker som levde med mindre enn 1,90 dollar i dagen. Siden 1990 har vi nordmenn doblet forbruket vårt, og ingen i Europa bruker mer penger på oppussing enn oss. Bare Luxembourg har et høyere forbruk enn Norge. 
4. Open question
750 seconds
Jobb sammen to og to: Hvorfor er det viktig å fokusere på bærekraft og fordeling?
5. Open question
750 seconds
To og to: Hvordan kan dere som VG3-elever bidra til å fremme bærekraft og fordeling i Norge og verden? Lag en kort plan
6. Drawings
450 seconds
Tegn en bærekraftslogo for politikk og menneskerettighetsgruppa
7. Poll
20 seconds
Hvilken av følgende praksiser bør følges for å oppnå bærekraftig utvikling og god fordeling?
  • Redusere energiforbruk
  • Minst mulig kjøp av produkter
  • Stopp privat oppussing
  • Støtte forskning
8. Open question
360 seconds
Professor Deacon sa: "Verdens ressurser har begrensninger. På en eller annen måte må utvikling og vekst slutte på et tidspunkt. Man kan selvsagt kaste avfall i sjøen eller grave det ned. Men før eller siden blir den plassen også brukt opp" Hva er deres refleksjoner omkring dette?
9. Poll
60 seconds
Hvilke grunnleggende verdier er viktigst hvis vi skal få en endring i måten folk tenker på?
  • Ærlighet
  • Solidaritet
  • Ydmykhet
  • Medmenneskelighet
10. Word cloud
180 seconds
To og to: Kom med forslag til lokale, nasjonale og internasjonale tiltak som skal sikre bærekraftig utvikling og mer rettferdig fordeling av ressursene

Suggested content