Bærekraftsmål 1 - Utrydde fattigdom

2
2

Mål: La elevene være med reflektere rundt og bidra til å løse bærekraftsmål 1 Her er det fire aktiv

Profile picture of Curipod creator studio

Curipod creator studio

Updated 3 months ago

1. Title & media
60 seconds
Utrydde fattigdom
2. Bullets
60 seconds
Jobb med første bærekraftsmål
 • Først kan elevene være med å reflektere rundt hva fattigdom er
 • Så må de ta stilling til om vi har fattigdom i Norge. Dette kan dere bruke til videre diskusjon
 • Så kan elevene jobbe med FN målet. Her er det fint å ha forberedt noen tanker.
 • Til slutt kan elevene få tenke rundt hvordan de kan hjelpe verden å nå målet
3. Fullscreen media
60 seconds
4. Open question
210 seconds
Q: Hva er fattigdom?
5. Poll
20 seconds
Q: Har vi fattigdom i Norge?
 • Ja
 • Nei
6. Open question
210 seconds
Q: Hva tror du er FNs mål for fattigdom?
7. Bullets
60 seconds
FNs mål
 • Innen 2030 utrydde all ekstrem fattigdom
 • Innen 2030 minst halvere andelen menn, kvinner og barn i alle aldre som lever i fattigdom, i henhold til nasjonale definisjoner
 • Innføre nasjonalt tilpassede sosiale velferdsordninger og tiltak for alle, inkludert minstestandarder, og innen 2030 oppnå en vesentlig dekning av fattige og sårbare
 • Innen 2030 sikre at alle menn og kvinner, særlig fattige og sårbare, har lik rett til økonomiske ressurser og tilgang til grunnleggende tjenester, til å eie og kontrollere jord og andre former for eiendom, og til arv, naturressurser, ny teknologi og finansielle tjenester, inkludert mikrofinansiering
 • Innen 2030 bygge opp motstandskraften til fattige og personer i utsatte situasjoner, slik at de blir mindre utsatt for og mindre sårbare for klimarelaterte ekstremhendelser og andre økonomiske, sosiale og miljømessige påkjenninger og katastrofer
8. Drawings
450 seconds
Q: Hva kan du gjøre for å hjelpe?

Suggested content