Bærekraftsmål 2 - Utrydde sult

0
1

Mål: Elevene skal kjenne til bærekraftsmål 2 og hvordan de kan bidra til en løsning. I dette opple

Profile picture of Curipod creator studio

Curipod creator studio

Updated 6 months ago

1. Slide
60 seconds
La elevene være med å på å finne løsninger på FNs bærekraftsmål
 • Først får elevene si hva de vet om sult fra før. Dette er en fin måte å starte arbeidet med bærekraftsmålene.
 • Deretter får de ta stilling til hvorvidt vi har sult i Norge. Denne avstemningen kan være et godt utgangspunkt for diskusjon rundt bærekraftsmål 2.
 • Deretter får elevene gjette på hva delmålet er.
 • Til slutt får de være med å idemyldre til hvordan de kan være med å nå målene.
2. Slide
60 seconds
Utrydde sult
3. Slide
60 seconds
4. Open question
210 seconds
Hva er sult?
5. Poll
20 seconds
Har vi sult i Norge?
 • Ja
 • Nei
6. Open question
210 seconds
Hva tror du er FNs mål for sult er?
7. Slide
60 seconds
FNs mål
 • Innen 2030 bygge opp motstandskraften til fattige og personer i utsatte situasjoner, slik at de blir mindre utsatt for og mindre sårbare for klimarelaterte ekstremhendelser og andre økonomiske, sosiale og miljømessige påkjenninger og katastrofer
 • Innen 2030 utrydde alle former for feilernæring, og innen 2025 nå de internasjonalt avtalte målene som omhandler veksthemming og avmagring hos barn under fem år, og ivareta ernæringsbehovene til unge jenter, gravide, ammende kvinner og eldre personer
 • Innen 2030 doble produktiviteten og inntektene til småskala matprodusenter, særlig kvinner, urfolk, familiebruk, husdyrnomader og fiskere, blant annet gjennom sikker og lik tilgang til jord, andre produksjonsressurser og innsatsmidler, kunnskap, finansielle tjenester, markeder og muligheter for verdiøkning og for sysselsetting utenfor landbruket
 • Innen 2030 sikre at det finnes bærekraftige systemer for matproduksjon, og innføre robuste metoder som gir økt produktivitet og produksjon, som bidrar til å opprettholde økosystemene, som styrker evnen til tilpasning til klimaendringer, ekstremvær, tørke, oversvømmelse og andre katastrofer, og som gradvis bedrer arealenes og jordas kvalitet
 • Innen 2020 opprettholde det genetiske mangfoldet av frø, kulturplanter, husdyr og beslektede ville arter, blant annet gjennom veldrevne og rikholdige frø- og plantesamlinger nasjonalt, regionalt og internasjonalt, og fremme tilgang til og en rettferdig og likeverdig fordeling av de goder som følger av bruk av genressurser og tilhørende tradisjonell kunnskap, i tråd med internasjonal enighe
8. Drawings
450 seconds
Hva kan du gjøre for å hjelpe?

Suggested content