Bærekraftsmål 4 - God utdanning

1
2

Mål: Elevene skal forstå bærekraftsmål 4 - God utdanning, og kunne reflektere rundt hvordan de kan b

Profile picture of Curipod creator studio

Curipod creator studio

Updated 4 months ago

1. Bullets
60 seconds
La elevene være med å på å finne løsninger på FNs bærekraftsmål 4
 • I første oppgave får elevene være med på å definere hva god utdanning er.
 • Deretter skal de svare på om vi har god utdanning i Norge, og reflektere rundt forskjellen mellom Norge og andre land.
 • Så skal elevene gjette hvilke delmål FN har satt. Dette kan være utgangspunktet for en spennende diskusjon rundt elevenes prioriteringer
 • Til slutt skal elevene tegne forslag til hvordan de kan være med på å nå målene
2. Fullscreen media
60 seconds
3. Open question
240 seconds
Q: Hva er god utdanning, og hvorfor er det viktig?
4. Poll
20 seconds
Q: Har vi god utdanning i Norge?
 • Ja
 • Nei
5. Open question
240 seconds
Q: Hva tror dere er forskjellen på utdanning i Norge vs. resten av verden?
6. Open question
210 seconds
Q: Hva tror du er FNs delmål for god helse og livskvalitet er?
7. Bullets
60 seconds
FNs delmål (kun et utvalg)
 • Innen 2030 sikre at alle jenter og gutter fullfører gratis og likeverdig grunnskole og videregående opplæring av høy kvalitet som kan gi dem et relevant og reelt læringsutbytte
 • Innen 2030 sikre alle jenter og gutter mulighet for god tidlig utvikling og omsorg og tilgang til førskole, slik at de er forberedt på å begynne i grunnskolen
 • Innen 2030 sikre kvinner og menn lik tilgang til god teknisk og yrkesfaglig opplæring og høyere utdanning, inkludert universitetsutdanning, til en overkommelig pris
 • Innen 2030 oppnå en betydelig økning i antall unge og voksne som har kompetanse, blant annet i tekniske fag og yrkesfag, som er relevant for sysselsetting, anstendig arbeid og entreprenørskap
 • Innen 2030 avskaffe kjønnsforskjeller i utdanning og opplæring og sikre lik tilgang til alle nivåer innenfor utdanning og yrkesfaglig opplæring for sårbare grupper, inkludert personer med nedsatt funksjonsevne, urfolk og barn i utsatte situasjoner
8. Drawings
450 seconds
Q: Hva kan du gjøre for å hjelpe?

Suggested content