Bærekraftsmål 5 - Likestilling mellom kjønnene

1
3

Mål: Elevene skal kjenne til og kunne forklare hva som menes med bærekraftsmål 5 - Likestilling mell

Profile picture of Curipod creator studio

Curipod creator studio

Updated 3 months ago

1. Bullets
60 seconds
La elevene være med å på å finne løsninger på FNs bærekraftsmål 5
 • I første oppgave får elevene være med på å definere hva likestilling mellom kjønnene er
 • I neste oppgave skal elevene ta stilling til om vi har likestilling i Norge.
 • Så skal elevene forklare hvorfor likestilling er viktig. Svarene kan dere bruke til en plenumsdiskusjon.
 • Så skal elevene gjette FNs delmål. Dette er et supert utgangspunkt for diskusjon. Hva ville elevene prioritert vs. hva FN har valgt å prioritere.
 • Til slutt får alle elevene tegne løsninger på hvordan de kan hjelpe verden å nå målet.
2. Fullscreen media
60 seconds
3. Open question
240 seconds
Q: Hva er likestilling mellom kjønnene?
4. Poll
20 seconds
Q: Har vi likestilling i Norge?
 • Ja
 • Nei
5. Open question
240 seconds
Q: Hvorfor er det viktig med likestilling?
6. Open question
210 seconds
Q: Hva tror du er FNs delmål for likestilling mellom kjønnene?
7. Bullets
60 seconds
FNs delmål (kun et utvalg)
 • Få slutt på alle former for diskriminering av jenter og kvinner i hele verden
 • Avskaffe alle former for vold mot alle jenter og kvinner både i offentlig og privat sfære, inkludert menneskehandel, seksuell utnytting og andre former for utnytting
 • Avskaffe all skadelig praksis, som barneekteskap, tidlige ekteskap og tvangsekteskap, og kjønnslemlestelse
 • Anerkjenne og verdsette ubetalt omsorgs- og husholdsarbeid gjennom offentlige tjenester, infrastruktur og sosialpolitikk, og fremme delt ansvar i husholdet og familien, alt etter hva som passer i det enkelte land
 • Sikre kvinner fullstendig og reell deltakelse og like muligheter til ledende stillinger på alle nivåer der beslutninger tas, i det politiske, det økonomiske og det offentlige liv
8. Drawings
450 seconds
Q: Hva kan du gjøre for å hjelpe?

Suggested content