Bærekraftsmål 5 - Likestilling mellom kjønnene

1
3

Mål: Elevene skal kjenne til og kunne forklare hva som menes med bærekraftsmål 5 - Likestilling mell

Profile picture of Curipod creator studio

Curipod creator studio

Updated 6 months ago

1. Slide
60 seconds
La elevene være med å på å finne løsninger på FNs bærekraftsmål 5
 • I første oppgave får elevene være med på å definere hva likestilling mellom kjønnene er
 • I neste oppgave skal elevene ta stilling til om vi har likestilling i Norge.
 • Så skal elevene forklare hvorfor likestilling er viktig. Svarene kan dere bruke til en plenumsdiskusjon.
 • Så skal elevene gjette FNs delmål. Dette er et supert utgangspunkt for diskusjon. Hva ville elevene prioritert vs. hva FN har valgt å prioritere.
 • Til slutt får alle elevene tegne løsninger på hvordan de kan hjelpe verden å nå målet.
2. Slide
60 seconds
3. Open question
240 seconds
Hva er likestilling mellom kjønnene?
4. Poll
20 seconds
Har vi likestilling i Norge?
 • Ja
 • Nei
5. Open question
240 seconds
Hvorfor er det viktig med likestilling?
6. Open question
210 seconds
Hva tror du er FNs delmål for likestilling mellom kjønnene?
7. Slide
60 seconds
FNs delmål (kun et utvalg)
 • Få slutt på alle former for diskriminering av jenter og kvinner i hele verden
 • Avskaffe alle former for vold mot alle jenter og kvinner både i offentlig og privat sfære, inkludert menneskehandel, seksuell utnytting og andre former for utnytting
 • Avskaffe all skadelig praksis, som barneekteskap, tidlige ekteskap og tvangsekteskap, og kjønnslemlestelse
 • Anerkjenne og verdsette ubetalt omsorgs- og husholdsarbeid gjennom offentlige tjenester, infrastruktur og sosialpolitikk, og fremme delt ansvar i husholdet og familien, alt etter hva som passer i det enkelte land
 • Sikre kvinner fullstendig og reell deltakelse og like muligheter til ledende stillinger på alle nivåer der beslutninger tas, i det politiske, det økonomiske og det offentlige liv
8. Drawings
450 seconds
Hva kan du gjøre for å hjelpe?

Suggested content