ELEVKANALEN: Kommunikasjonsformer

1
0

En klassediskusjon om kommunikasjonsformer

Profile picture of ELEVKANALEN

ELEVKANALEN

Updated 2 months ago

1. Slide
60 seconds
Kommunikasjonsformer
2. Open question
240 seconds
Hvilke kommunikasjonsformer kjenner du til?
3. Open question
210 seconds
Hva kjennetegner gruppekommunikasjon?
4. Poll
20 seconds
En dykker som viser et håndsignal benytter seg av verbal kommunikasjon
  • Sant
  • Usant
  • Vet ikke
5. Open question
120 seconds
Hva er personlig mediert kommunikasjon?
6. Poll
20 seconds
Er en emoji verbal kommunikasjon?
  • Ja
  • Nei
  • Vet ikke
7. Open question
210 seconds
Hva kjennetegner massekommunikasjon?
8. Open question
210 seconds
Hva kjennetegner personlig kommunikasjon?
9. Slide
60 seconds
Takk for nå!

Suggested content