ELEVKANALEN: Kommunikasjonsformer

1
0

En klassediskusjon om kommunikasjonsformer

Profile picture of ELEVKANALEN

ELEVKANALEN

Updated 2 months ago

1. Title & media
60 seconds
Kommunikasjonsformer
2. Open question
240 seconds
Q: Hvilke kommunikasjonsformer kjenner du til?
3. Open question
210 seconds
Q: Hva kjennetegner gruppekommunikasjon?
4. Poll
20 seconds
Q: En dykker som viser et håndsignal benytter seg av verbal kommunikasjon
  • Sant
  • Usant
  • Vet ikke
5. Open question
120 seconds
Q: Hva er personlig mediert kommunikasjon?
6. Poll
20 seconds
Q: Er en emoji verbal kommunikasjon?
  • Ja
  • Nei
  • Vet ikke
7. Open question
210 seconds
Q: Hva kjennetegner massekommunikasjon?
8. Open question
210 seconds
Q: Hva kjennetegner personlig kommunikasjon?
9. Title & media
60 seconds
Takk for nå!

Suggested content