ELEVKANALEN: Prosessmodellen

1
0

En klassediskusjon om prosessmodellen

Profile picture of ELEVKANALEN

ELEVKANALEN

Updated 2 months ago

1. Title & media
60 seconds
PROSESSMODELLEN
2. Open question
210 seconds
Q: Forklar hva prosessmodellen er for noe?
3. Open question
120 seconds
Q: Gi eksempler på forskjellige måter vi koder et budskap
4. Open question
120 seconds
Q: Hva mener vi med "kanal" i prosessmodellen
5. Open question
120 seconds
Q: Kom med tre eksempler på måter vi kan gi/få "tilbakemeldinger"
6. Open question
180 seconds
Q: Hva mener vi med "støy" i prosessmodellen
7. Title & media
60 seconds
Takk for nå!

Suggested content