ELEVKANALEN: Prosessmodellen

1
0

En klassediskusjon om prosessmodellen

Profile picture of ELEVKANALEN

ELEVKANALEN

Updated 3 months ago

1. Slide
60 seconds
PROSESSMODELLEN
2. Open question
210 seconds
Forklar hva prosessmodellen er for noe?
3. Open question
120 seconds
Gi eksempler på forskjellige måter vi koder et budskap
4. Open question
120 seconds
Hva mener vi med "kanal" i prosessmodellen
5. Open question
120 seconds
Kom med tre eksempler på måter vi kan gi/få "tilbakemeldinger"
6. Open question
180 seconds
Hva mener vi med "støy" i prosessmodellen
7. Slide
60 seconds
Takk for nå!

Suggested content