E

Eirik

English: I'm making activities focusing on engaging everyone. Norwegian: Jeg lager opplegg til de fleste fag og trinn med fokus på aktiviteter som får med alle elevene.

Curipods

58

Followers

15

Inspired

1024

Direct plays

751