Curipod placeholder

En bærekraftig verden

0
0

Curipod lesson about topic "sustainability, sustainable development"

Profile picture of Karolina Michelli

Karolina Michelli

Updated 4 months ago

1. Slide
60 seconds
En bærekraftig verden
Modul 3
2. Word cloud
90 seconds
Med noen få ord, hva betyr bærekraft for deg?
3. Slide
60 seconds
Bærekraft
Tradisjonelt sett: Kraften et underlag har til å bære noe annet - bæreevne. For eksempel om isen er tykk nok til å gå på. https://snl.no/b%C3%A6rekraft
4. Slide
60 seconds
Bærekraftig utvikling
«En utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov.» Miljø handler om å ta vare på naturen og klimaet som en fornybar ressurs. Økonomi handler om å sikre økonomisk trygghet for mennesker og samfunn. Sosiale forhold handler om å sikre at alle mennesker får et godt og rettferdig grunnlag for et anstendig liv. Kilde: Pilot Samfunnskunnskap
5. Drawings
270 seconds
Tegn/skriv: Hva er fordelene med bærekraftig utvikling for samfunnet vårt?
6. Poll
60 seconds
Hva mener du er det viktigste som skal til for å oppnå bærekraftig utvikling?
  • Redusere CO2 utslipp
  • Minske fattigdom
  • Fremme holdbar konsumsjon
7. Poll
20 seconds
Hvem bør ha det største ansvaret for å oppnå bærekraftig utvikling?
  • Verdenssamfunnet (FN)
  • Stater
  • Individer
8. Open question
150 seconds
Hva mener du må gjøres for å oppnå bærekraftig utvikling?
9. Drawings
180 seconds
Tegn/skriv: Hvordan kan vi som individer bidra til bærekraftig utvikling?
10. Open question
330 seconds
Hva blir konsekvensene hvis vi ikke tar grep for bærekraftig utvikling?

Suggested content