Energi

1
0
Profile picture of Helene Pedersen

Helene Pedersen

Updated 2 months ago

1. Word cloud
60 seconds
Q: Hva er energi?
2. Fullscreen media
60 seconds
3. Open question
150 seconds
Q: Hvilke måleenheter bruker vi for energi?
4. Title & media
60 seconds
Måleenheter for energi
5. Fullscreen media
60 seconds
6. Fullscreen media
60 seconds
7. Fullscreen media
60 seconds
8. Fullscreen media
60 seconds
9. Bullets
60 seconds
Energikilder
  • Tilgjengelig energi på jorda, som vi mennesker kan benytte oss av
  • Vi deler dem inn i to grupper. Hvilke?
10. Word cloud
60 seconds
Q: Hvilke ikke-fornybare energikilder kjenner du til?
11. Word cloud
60 seconds
Q: Hvilke fornybare energikilder kjenner du til?
12. Fullscreen media
60 seconds
13. Fullscreen media
60 seconds
14. Fullscreen media
60 seconds
15. Fullscreen media
60 seconds
16. Fullscreen media
60 seconds
17. Fullscreen media
60 seconds
18. Fullscreen media
60 seconds
19. Fullscreen media
60 seconds

Suggested content