Etikk og teknologi - En bærekraftig utvikling av samfunnet

3
0

Verdens befolkning øker samtidig med en økning i forventet levealder. For å tilpasse oss fremtiden m

Profile picture of Eirik

Eirik

Updated 5 months ago

1. Header
60 seconds
Etikk og teknologi
Aktiviteter til inspirasjon i helse- og oppvekstfag
2. Bullets
60 seconds
La elevene skape ideer om fremtiden
  • Først får alle 90 sekunder til å si hva de tror blir de største utfordringene
  • Så kan de stemme på andres ideer de også liker
  • Så kan dere se hva klassen har tenkt
3. Open question
210 seconds
Q: Hva er de største utfordringene det norske helsevesenet står overfor?
4. Bullets
60 seconds
La elevene skape egne løsninger
  • Alle får 5 minutter til å tegne hvordan teknologi kan gi nye muligheter
  • Så kan de stemme frem kreative ideer
  • Så kan dere diskutere ideene i plenum
5. Drawings
660 seconds
Q: Tegn: Hvordan teknologi kan gi nye muligheter i helsevesenet
6. Bullets
60 seconds
La elevene tenke rundt etiske dilemmaer
  • Først kan alle komme med egne ideer
  • Så kan man stemme frem gode ideer fra medstudenter
  • Så kan elevene gå i grupper og diskutere ideene
7. Open question
210 seconds
Q: Hvilke etiske problemer kan man få ved nye teknologiske løsninger?

Suggested content