FILMLYD

1
0

En introduksjon til Lyddesignbegreper innen lyd til levende bilder

Profile picture of bardhegg

bardhegg

Updated a month ago

1. Fullscreen media
60 seconds
2. Fullscreen media
60 seconds
3. Open question
210 seconds
Q: Hvilke type lyder hørte vi her?
4. Fullscreen media
60 seconds
5. Fullscreen media
60 seconds
6. Fullscreen media
60 seconds
7. Fullscreen media
60 seconds
8. Fullscreen media
60 seconds
9. Fullscreen media
60 seconds
10. Fullscreen media
60 seconds
11. Fullscreen media
60 seconds
12. Open question
210 seconds
Q: Du skal lage en scene med en som knekker en fot. Hvordan vil du lage lyden?
13. Fullscreen media
60 seconds
14. Fullscreen media
60 seconds
15. Fullscreen media
60 seconds
16. Poll
20 seconds
Q: Er fortellerstemme diegetisk eller ikke-diegetisk
 • Diegetisk
 • Ikke Diegetisk
 • Vet ikke
17. Fullscreen media
60 seconds
18. Fullscreen media
60 seconds
19. Poll
20 seconds
Q: Var forellerstemmen i dette klippet Diegetisk eller ikke-diegetisk?
 • Diegetisk
 • Ikke-Diegetisk
 • Vet ikke
20. Poll
20 seconds
Q: Var forellerstemmen i dette klippet onscreen eller offscreen?
 • Onscreen
 • Offscreen
 • Vet ikke
21. Fullscreen media
60 seconds
22. Fullscreen media
60 seconds
23. Fullscreen media
60 seconds
24. Fullscreen media
60 seconds
25. Fullscreen media
60 seconds
26. Fullscreen media
60 seconds
27. Fullscreen media
60 seconds
28. Fullscreen media
60 seconds
29. Fullscreen media
60 seconds
30. Fullscreen media
60 seconds
31. Fullscreen media
60 seconds
32. Fullscreen media
60 seconds
33. Fullscreen media
60 seconds
34. Fullscreen media
60 seconds
35. Fullscreen media
60 seconds
36. Fullscreen media
60 seconds
37. Fullscreen media
60 seconds
38. Fullscreen media
60 seconds
39. Title & media
60 seconds
Men har valg av musikk så mye å si egentlig...
40. Fullscreen media
60 seconds
41. Fullscreen media
60 seconds
42. Fullscreen media
60 seconds
43. Fullscreen media
60 seconds
44. Title & media
60 seconds
Følg godt med på dette klippet!
45. Fullscreen media
60 seconds
46. Poll
20 seconds
Q: Lærerens stemme er.....
 • Diegetisk
 • Ikke-diegetisk
47. Poll
20 seconds
Q: Lærerens stemme er.....
 • Onscreen
 • Offscreen
48. Poll
20 seconds
Q: Lærerens stemme er.....
 • Subjektiv lyd
 • Objektiv lyd

Suggested content