Curipod placeholder

Forberedelse til fagsamtale om makt og klassesamfunn

0
0
Profile picture of Vilde Ystad

Vilde Ystad

Updated 5 months ago

1. Slide
60 seconds
Forberedelse til i tirsdag/onsdag. Se på case-arbeidet vi gjorde forrige uke Hva må vi jobbe mer med? Arbeide i gruppene
Plan for i dag
2. Slide
60 seconds
Mye bra - noen punkt jeg savnet 🙂 Øystein/Line • Interseksjonalitet (etnisitet, psykiske vansker, sykmeldt "naver") - > påvirker Webers sosial status Marx/Weber – arbeiderklasse, middelklasse – Hvor er sykepleier i denne sammenhengen? Sykepleier gir lav sosial og økonomisk kapital? Forskjell på klasse/stand og status. Dra linjer, se sammenheng for å vise høy faglig forståelse: Habitus -> kulturelle koder -> kulturell kapital -> status -> sosial mobilitet Durkeheim, David og Moore – funksjonalisme. Noen må ha høyere posisjon enn andre for at samfunnet skal fungere i harmoni. Hvis vi ikke har denne funksjonen, vil ikke samfunnet kunne fungere. Noen yrker MÅ ha bedre betalt enn andre fordi de krever best mulig kompetanse, for at de som er de dyktigste skal velge yrket må det lønnes høyt. Jørgen vs. Øystein.
Case: analyse av en persons posisjon i samfunnet
3. Open question
270 seconds
Se på oversikten over tema/begrep til fagsamtalen - hvilke syns dere vi skal gå gjennom i dag?
4. Slide
60 seconds
Tirsdag: Gruppe 1 (12.20-12.40): Ida, Tonje, Astrid, Linnea H. Gruppe 2 (12.45-13.05): Delina, Frida, Silja, Linnea T. Gruppe 3 (13.10-13.30): Inalill, Sunniva, Lilja, Daniel Gruppe 4 (13.35-13.55): Malin, Hedda, Kine, Adrian Onsdag: Gruppe 5 (14.05-14.30): Leah, Julie og Alexandra, Iselin
Grupper til forberedelse og fagsamtaler
5. Word cloud
60 seconds
Lag ordsky - hva er aktuelt å snakke om i oppgaven: Diskuter sammenhengen mellom fenomenet russetid og Bourdieus ulike former for kapital.
6. Slide
60 seconds
Diskuter sammenhengen mellom fenomenet russetid og Bourdieus ulike former for kapital. 2. Gå gjennom begrepene på dokumentet: "Oppgave og vurderingskriterier - Fagsamtale om sosial ulikhet" Plukk ut de dere har forstått best, og de dere er mest usikker på. Diskuter hva som ligger i begrepene og knytt dem opp mot eksmpel. (Bruk f.eks. casene til Øystein og Line) 3. Se på vurderingskriteriene - forstår dere hva kriteriene etterspør?
Gruppeoppgave
7. Drawings
270 seconds
Visualiser deg og tegn begrepet sosial status (Weber)
8. Drawings
270 seconds
Visualiser deg og tegn begrepene økonomisk, sosial og kulturell kapital (Bourdieu)
9. Slide
60 seconds
Aftenposten: Elever på østkanten i Oslo blir oftere rådet til å velge yrkesfag enn elever på vestkanten (2021)
Ulikheter i Norge

Suggested content