Fordommer - Påstander til klassen

0
6

Fordommer er noe alle har i større eller mindre grad. I dette undervisningsopplegget er målet å gjør

Profile picture of Curipod creator studio

Curipod creator studio

Updated 5 months ago

1. Bullets
60 seconds
En enkel øvelse for å starte arbeidet med fordommer
 • Her må elevene ta stilling til flere påstander som er knyttet til typiske fordommer
 • Du må gjerne legge til nye påstander eller fjerne noen
 • Fordommer er en fin øvelse til temaet Folkehelse og livsmestring
 • Påstandene kan også knyttes til eget fag som for eksempel religion, samfunnskunnskap eller mattematikk
2. Title & media
60 seconds
Fordommer
3. Poll
20 seconds
Q: Alle jenter liker rosa
 • Ja
 • Nei
4. Poll
20 seconds
Q: Barn vet ingen ting
 • Ja
 • Nei
5. Poll
20 seconds
Q: Folk fra utlandet er mer sinte
 • Ja
 • Nei
6. Poll
20 seconds
Q: Alle gutter er bråkete
 • Ja
 • Nei

Suggested content