Curipod placeholder

Genetics and DNA

1
0

Curipod generated lesson: "Genetics and DNA". #11-13

Profile picture of Rubensd

Rubensd

Updated 5 months ago

1. Slide
300 seconds
Hvor i kroppen ligger DNA?
2. Slide
300 seconds
Hvor i kroppen ligger DNA?
3. Slide
300 seconds
Slik ser en celle ut
4. Slide
300 seconds
Slik kan også en celle se ut
5. Drawings
450 seconds
Prøv å tegne en celle
6. Slide
120 seconds
Hvor mange kromosomer har mennesker? Hva forbinder dere med kromosomer? Hva er kromosomer? Kromosompar? Hvor mange kromosomer finnes i kjønnsceller?
Kromosomer
7. Word cloud
120 seconds
Hva forbinder du med DNA?
8. Slide
60 seconds
Genetikk er studiet av gener, hvor man kan se hvordan arvematerialet kan gå fra en generasjon til den neste DNA er det genetiske materialet som utgjør levende organismer og hjelper til med å bestemme deres egenskaper. Studiet av genetikk og DNA kan hjelpe oss å forstå hvordan visse sykdommer går i arv i familier.
Genetikk og DNA
9. Open question
300 seconds
Hvordan kan DNA muteringer påvirke de fysiske karakteristikkene til organismer?
10. Slide
60 seconds
Genetikkens far Krysningsforsøk med erteplanter Fant ut av hvordan egenskaper går i arv
Johann Gregor Mendel
11. Slide
60 seconds
Mennesker og sjimpanser deler rundt 99% av det samme DNA-et Rundt 3 milliarder basepar er med på å bestemme hvordan hver enkelt person ser ut En gjennomsnittlig person har ca. 30 - 40 billioner celler i kroppen, som alle innholder samme DNA. hver celle inneholder 2 meter DNA
Visste du?
12. Poll
20 seconds
Eneggede tvillinger har akkurat samme DNA
 • Fleip
 • Fakta
13. Slide
120 seconds
Fosfor og sukker Baser: Adenin (A), Thymin (T), Guanin (G), Cytosin (C) Oppskrift på proteiner (triplett)
Oppbygningen av DNA
14. Poll
20 seconds
Alle fire basene i DNA kan kobles sammen
 • Fleip
 • Fakta
15. Poll
60 seconds
Hvilke baser kan danne basepar
 • T-C og G-A
 • A-C og G-T
 • T-A og G-C
16. Slide
60 seconds
Proteinsyntesen, "enkelt" forklart
17. Drawings
660 seconds
Tegn proteinsyntesen Hint: • DNA er bygd opp av fire forskjellige baser. Adenin, Guanin, Cytosin, and Thymin. • Disse basene blir hentet opp av mRNA som bruker oppskriften til å lage proteiner. • Aminosyrer med riktig oppskrift kobler seg sammen med mRNA for å danne proteiner.
18. Poll
30 seconds
Hva er den minste enheten i DNA
 • Gen
 • Aminosyre
 • Kromosom
 • Basepar
19. Slide
300 seconds
Hvor i kroppen ligger DNA?
20. Slide
300 seconds
Hvor i kroppen ligger DNA?

Suggested content