Curipod placeholder

Hva blir det beste med å gå ut av 10. klasse?

1
0
Profile picture of Morten.Liljegren

Morten.Liljegren

Updated 5 months ago

1. Word cloud
120 seconds
Hva blir det beste med å gå ut av 10. klasse?
2. Slide
60 seconds
Gled deg over å ha kommet igjennom 10. trinn! Vær forberedt på å møte nye utfordringer som venter på videregående skole Bruk tiden før skolestart til å gjøre det du elsker!
Slutt på 10. trinn!
3. Open question
180 seconds
Hva var de beste øyeblikkene fra ungdomsskolen?
4. Open question
180 seconds
Hvordan har du utviklet deg i løpet av ungdomsskolen?
5. Poll
30 seconds
Hvilket fag har hatt best undervisning?
  • Matte
  • Gym
  • Valgfag
  • Norsk
  • Engelsk
  • Samfunnsfag
  • KRLE
  • Naturfag
  • Språk
6. Drawings
360 seconds
Brain break: Tegn et romskip som flyr gjennom et astroidefelt med spagetti som rakett-eksos.
7. Open question
120 seconds
Hva kan vi lærere bli bedre på?
8. Open question
180 seconds
Hvilke ferdigheter har du tilegnet deg gjennom ungdomsskolen?
9. Open question
120 seconds
Gi et råd til neste års 8. trinn
10. Open question
180 seconds
Hvordan ønsker du å fortsette å utvikle deg etter ungdomsskolen?
11. Drawings
660 seconds
Question: Hvordan har de siste årene på ungdomsskolen gjort deg? Tegn en skisse av hvordan utfallet ditt har vært. Clues: • Husk å tenke på hva du har lært, følt og oppnådd. • Ta med utfordringer og suksesser. • Koble dette til hvordan du har utviklet deg. In pairs: Select and solve one of the tasks: A. Tegn skissen sammen med en partner. B. Forklar skissen deres til klassekameratene.
12. Open question
180 seconds
Work together in pairs: Hvilken erfaring har du hatt som du tar med deg videre til videregående?

Suggested content