Hva er din favoritt fritidsaktivitet?

6
8

Mål: Bli kjent med hverandres fritidsaktiviteter og skap et godt klassemiljø Her kan alle elevene b

Profile picture of Curipod creator studio

Curipod creator studio

Updated 3 months ago

1. Title & media
60 seconds
Resultater fra at elevene har delt sin favoritt fritidsaktivitet
2. Bullets
60 seconds
Bli kjent med klassens fritidsaktiviteter
  • Alle elevene får skrive inn sin favoritt fritidsaktivitet
  • Så lages det en ordsky med fritidsaktivitetene til alle i klassen
  • Ordskyen kan brukes til spennende samtaler
  • Det er enklere å lage et godt klassemiljø når elevene vet litt mer om hverandre
3. Title & media
60 seconds
Hva er din favoritt fritidsaktivitet?
4. Word cloud
60 seconds
Q: Hva er din favoritt fritidsaktivitet?

Suggested content