Hva er en religion?

21
5

Aktiviteter hvor elevene kan utforske hva de legger i begrepet religion. #samfunnskunnskap #Religi

Profile picture of Eirik

Eirik

Updated 8 months ago

1. Slide
60 seconds
Untitled
aktiviteter til inspirasjon
2. Slide
60 seconds
Untitled
  • Å tegne er en super måte å uttrykke hva man vet
  • Alle elevene får 5 minutter til å tegne det de forbinder med religion
  • Så kan man diskutere i plenum hva en religion er
3. Drawings
660 seconds
Tegn: det første du tenker på når du hører "Religion"
4. Slide
60 seconds
Untitled
  • Elevene får 2 minutter til å skrive hva de lurer på om religion
  • Så kan de stemme frem spørsmål fra andre de også lurer på
  • Så kan du dele klassen i gruopper på 5 og gi hver gruppe et spørsmål
  • Etter 20 minutter skal hver gruppe presentere svar på sitt spørsmål
5. Q&A
240 seconds
Hva lurer dere på om religion?

Suggested content