Curipod placeholder

Hva er et kort svar på hva profesjonell omsorg er?

0
0
Profile picture of annamu

annamu

Updated 5 months ago

1. Word cloud
120 seconds
Hva er et kort svar på hva profesjonell omsorg er?
2. Slide
60 seconds
Profesjonell omsorg er kjennetegnet av kunnskap og kompetanse for å hjelpe andre. Det kan involvere å gi følelsesmessig støtte, veiledning og tilrettelegging av aktiviteter. Det er en helhetlig tilnærming til å støtte personer, grupper og samfunnet.
Profesjonell Omsorg:
3. Slide
60 seconds
Profesjonell omsorg er en form for helsehjelp som leverer høy kvalitet og kompetent helsetjeneste til pasienter og klienter. Dette oppnås gjennom å fokusere på å bruke faglige ferdigheter, kunnskap og initiativ for å oppnå beste resultat for pasienten. Gjennom profesjonell omsorg, kan helsepersonell bruke etiske prinsipper for å vurdere pasientens behov og sørge for at de får den beste helsehjelpen som er mulig. Dette kan inkludere å anerkjenne pasientens autonomi og sikre at deres meninger og ønsker blir tatt hensyn til. Profesjonell omsorg krever også at helsepersonell følger etikk og retningslinjer som er utarbeidet for å sikre sikkerhet og god helsehjelp. De må også ha kunnskap om relevant lovgivning, samt kunnskap om hvordan de kan kommunisere på en effektiv og respektfull måte.
Concepts:
4. Slide
60 seconds
Profesjonell omsorg har eksistert i over to århundrer og tjenestene er stadig blitt mer omfattende. Profesjonell omsorg kan deles inn i ikke-faglig og faglig omsorg. Profesjonell omsorg kan gi mange fordeler til brukeren, for eksempel økt livskvalitet og bedre helse.
Did you know?
5. Open question
300 seconds
Hvordan har profesjonell omsorg utviklet seg over tid?
6. Open question
300 seconds
Hvordan kan vi tenke kritisk om profesjonell omsorg?
7. Open question
300 seconds
Hvordan kan du bruke profesjonell omsorg til å gi støtte til andre?
8. Open question
300 seconds
Hvilke forventninger har du til deg selv som profesjonell omsorgsperson?
9. Drawings
450 seconds
Brain break: Draw a smiling apple with feet and arms obediently going for a walk with a kid
10. Drawings
1260 seconds
Question: Hva er profesjonell omsorg? Clues: • Profesjonell omsorg er å yte omsorg og støtte til en person som trenger det. • Det handler om å gi den personen kunnskap, opplæring og hjelp til å få de beste levekårene. • Profesjonell omsorg handler også om å støtte og veilede den personen så han eller hun kan leve et selvstendig liv. In pairs: Select and solve one of the tasks: A. Les om profesjonell omsorg og diskuter hvordan de profesjonelle som jobber med dette kan hjelpe folk. B. Lag en tegning som viser hva profesjonell omsorg er og hvordan det kan hjelpe folk.
11. Poll
60 seconds
What is the meaning of 'Hva er profesjonell omsorg?'
 • What is professional care?
 • How to become a professional carer?
 • Where to find professional care?
12. Poll
60 seconds
'Profesjonell omsorg' refers to which field of work?
 • Healthcare
 • Construction
 • Finance
13. Poll
60 seconds
'Profesjonell omsorg' involves caring for which group of people?
 • Individuals with special needs
 • Business professionals
 • Students
14. Poll
60 seconds
Which one below is NOT an important aspect of 'profesjonell omsorg'?
 • Laziness
 • Empathy
 • Responsibility
15. Poll
60 seconds
What are some common examples of jobs that require 'profesjonell omsorg'?
 • Nurses, social workers and therapists
 • Accountants, engineers and lawyers
 • Chefs, pilots and musicians
16. Open question
180 seconds
Work together in pairs: Hvilke egenskaper trenger man for å kunne utøve profesjonell omsorg?

Suggested content