Hva er mobbing?

3
1

Hva er mobbing? I dette opplegget jobber elevene med hva mobbing er og hva man skal gjøre om man ser

Profile picture of Curipod creator studio

Curipod creator studio

Updated 8 months ago

1. Slide
60 seconds
Hva er mobbing?
Mål: Forstå hva mobbing er, og reflekterer over hvordan opptre om man opplever mobbesituasjoner.
2. Open question
240 seconds
Prøv å beskriv hva mobbing er.
3. Slide
60 seconds
Tre kjennetegn ved mobbing
  • Mobbing er en vond handling mot et offer, som utføres av en eller flere sammen.
  • Mobbing gjentas og foregår over tid.
  • Ujevnt styrkeforhold mellom den eller de som mobber, og den som blir mobbet
  • Mobbing kan skje på mange måter. Eksempler er vold eller utestengning.
4. Poll
20 seconds
Har du opplevd eller sett andre bli mobbet noen gang? (dette er anonymt)
  • Ja
  • Nei
  • Vet ikke
5. Open question
240 seconds
Hva tenker dere man kan gjøre om man ser eller opplever mobbing?
6. Slide
60 seconds
Hva man kan gjør om man ser eller opplever mobbing
  • Hjelp den eleven som blir mobbet gjennom å si fra til meg eller en annen voksen.
  • Ta vare på meldinger, bilder eller annet som kan være bevis (om det f.eks skjer nettmobbing)
  • Ikke svar på mobbemeldinger – det kan i verste fall føre til mer mobbing.
7. Open question
240 seconds
Har dere noen andre spørsmål om mobbing?

Suggested content