Hva er mobbing?

3
0

Hva er mobbing? I dette opplegget jobber elevene med hva mobbing er og hva man skal gjøre om man ser

Profile picture of Curipod creator studio

Curipod creator studio

Updated 4 months ago

1. Header
60 seconds
Hva er mobbing?
Mål: Forstå hva mobbing er, og reflekterer over hvordan opptre om man opplever mobbesituasjoner.
2. Open question
240 seconds
Q: Prøv å beskriv hva mobbing er.
3. Bullets
60 seconds
Tre kjennetegn ved mobbing
  • Mobbing er en vond handling mot et offer, som utføres av en eller flere sammen.
  • Mobbing gjentas og foregår over tid.
  • Ujevnt styrkeforhold mellom den eller de som mobber, og den som blir mobbet
  • Mobbing kan skje på mange måter. Eksempler er vold eller utestengning.
4. Poll
20 seconds
Q: Har du opplevd eller sett andre bli mobbet noen gang? (dette er anonymt)
  • Ja
  • Nei
  • Vet ikke
5. Open question
240 seconds
Q: Hva tenker dere man kan gjøre om man ser eller opplever mobbing?
6. Bullets
60 seconds
Hva man kan gjør om man ser eller opplever mobbing
  • Hjelp den eleven som blir mobbet gjennom å si fra til meg eller en annen voksen.
  • Ta vare på meldinger, bilder eller annet som kan være bevis (om det f.eks skjer nettmobbing)
  • Ikke svar på mobbemeldinger – det kan i verste fall føre til mer mobbing.
7. Open question
240 seconds
Q: Har dere noen andre spørsmål om mobbing?

Suggested content