Hva er psykisk helse

14
12

Ta opp temaet psykisk helse med elevene. Hva forbinder de med teamet, og hvordan forholder de seg ti

Profile picture of Curipod creator studio

Curipod creator studio

Updated 2 months ago

1. Word cloud
60 seconds
Q: Hva tenker du på når du hører psykisk helse?
2. Poll
20 seconds
Q: Kjenner du noen som har slitt eller sliter psykisk?
  • Ja
  • Nei
  • Vet ikke
3. Word cloud
60 seconds
Q: Hva kan være årsaker til at noen får psykiske vansker?
4. Open question
120 seconds
Q: Hva ville du gjort om du fant ut at noen du kjenner har det vanskelig?
5. Open question
210 seconds
Q: Hva tror du er forskjellen på psykisk uhelse og en psykisk lidelse?
6. Q&A
210 seconds
Q: Hva lurer du på om psykisk helse?

Suggested content