Curipod placeholder

Hva feiler det deg?!

0
0
Profile picture of martinec

martinec

Updated 3 months ago

1. Slide
60 seconds
Hva feiler det deg?!
2. Slide
60 seconds
3. Slide
60 seconds
Hva feiler det deg?!
4. Slide
60 seconds
3 elever på hvert lag 3 pasientcaser: kan være både psykiske og fysiske lidelser Målet til hver lag er å finne korrekt diagnose Hver case jobbes med i 3 ulike runder
Slik foregår det:
5. Slide
60 seconds
1.Google-runden: Dere får først presentert en pasienthistorie (Julie/Martine), og deretter diskuterer og googler dere frem til hva dere tror det kan være 2. Hint-runden: Dere får et hint, og lagene forbereder ja/nei spørsmål 3. Spørsmålsrunden : Lagene diskuterer hva de tror det er og stiller "Ja/nei" spørsmål til pasienten. Deretter diskuterer laget seg frem til endelig diagnose.
De tre rundene:
6. Slide
60 seconds
Case 1: Amalie
7. Slide
60 seconds
RUNDE 1: Diskuter og bruk google!
8. Slide
60 seconds
RUNDE 2: kjøper seg hund (10.000 kr.)
9. Slide
60 seconds
Bare ja/nei spørsmål!
RUNDE 3: Spørsmålsrunden!
10. Open question
360 seconds
Hvilken diagnose har Amalie?!
11. Slide
60 seconds
Case 2: Ulrikke
12. Slide
60 seconds
RUNDE 1: Diskuter og bruk google!
13. Slide
60 seconds
RUNDE 2: før innleggelsen hadde Ulrikke hatt lange perioder med mye magesmerter.
14. Slide
60 seconds
Bare ja/nei spørsmål!
RUNDE 3: Spørsmålsrunden!
15. Open question
360 seconds
Hvilken diagnose har Ulrikke?!
16. Slide
60 seconds
Case 3: Johan
17. Slide
60 seconds
RUNDE 1: Diskuter og bruk google!
18. Slide
60 seconds
RUNDE 2: Johan har fulgt med på lyden av hjerteslagene sine hele livet - han har vært redd for at hjertet ikke skulle slå riktig i takt.
19. Slide
60 seconds
Bare ja/nei spørsmål!
RUNDE 3: Spørsmålsrunden!
20. Open question
360 seconds
Hvilken diagnose har Johan?!

Suggested content