Curipod placeholder

Hva husker du fra sist? Hva er en fagartikkel?

0
0
Profile picture of caku01

caku01

Updated 5 months ago

1. Word cloud
120 seconds
Hva husker du fra sist? Hva er en fagartikkel?
2. Slide
60 seconds
I løpet av dagen møter vi mange forskjellige tekster
Tekster og hvem vi skriver til?
3. Slide
60 seconds
I løpet av en dag møter vi mange forskjellige tekster Vi skiller mellom saktekster og fiksjonstekster Saktekster handler om alt som En fagartikkel er en type fagtekst som handler om et faglig tema
Husker du dette?
4. Slide
60 seconds
Vi tilpasser språket vår etter hvem vi skriver til Tilpassing gjelder situasjonen og mottakere Vi veksler mellom språklige stiler Når du skriver en fagartikkel kan det være lurt å tilpasse språket etter hva slags tekst du skriver og hvem den er til Skrivetrekanten
Husker du dette?
5. Open question
180 seconds
Nevn faglig temaer man kan skrive fagartikkel om
6. Slide
60 seconds
Fagartikler kan være ulike: Avhengig av tema, medium og mottaker Fagartikler ofte bygd opp etter oppskrift Hvorfor? --> Gjøre det enkelt for leseren å få med seg innholdet Bygges opp etter en tredeling: Innledning, hoveddel og avslutning Ett tema per avsnitt Oppsummering (Repetisjonshjelp)
Å bygge opp en fagartikkel
7. Slide
60 seconds
En interessant overskrift eller tittel Prøve å fange leserens nysgjerrighet, oppmerksomhet og leselyst Videre kommer en interessant innledning eller ingress --> Forteller hva teksten skal handle om og bidrar til leselyst En treningssak
Hvordan starter vi på en god måte?
8. Word cloud
180 seconds
Prøv og skriv ned en interessant overskrift til temaet sjokolade
9. Slide
120 seconds
Hoveddelen i fagartikler fokuserer på selve innholdet Legger frem og forklarer fagstoffet Meningen er at man skal lære noe nytt Viktig å sette det i sammenheng og være objektiv Hoveddelen deles inn i ulike avsnitt hvor hvert avsnitt skal ta for seg ett tema Temasetning Kommentarsetninger Avsluttende setning Fagord og kildehenvisning
Temasetninger og kommentarsetninger
10. Slide
120 seconds
Avslutningen i en fagartikkel = oppsummering (ofte) Gjentar hovedinnholdet i artikkelen. Effekt? repetere fagstoff og forstå sammenhenger. Sirkelkomposisjon
Oppsummering og sirkelkomposisjon
11. Slide
300 seconds
Bruk av ulike metoder for skape sammenheng i tekster --> gjør dem gode å lese Eksempel på metoder: valg av ord, bruk av bindeord, skrivegrep og setningsoppbygging Sirkelkomposisjon --> en form for skrivegrep Se s.194 i Fabel for bindeord og fraser.
Ordvalg og setningsoppbygging
12. Drawings
450 seconds
Tegn et dyr hvor du viser delingen av femavsnittsmodellen

Suggested content