Curipod placeholder

Hvor er din tålegrense for trusler?

0
0
Profile picture of tone.fjellstad.kristiansen

tone.fjellstad.kristiansen

Updated 5 months ago

1. Open question
210 seconds
Hvor er din tålegrense for trusler?
2. Poll
60 seconds
Er verbale trusler lige så alvorlige som fysisk vold ifølge dansk lov?
 • Ja, det betragtes som chikane og kan føre til straffeansvar
 • Nej, det betragtes ikke som alvorligt og har ingen konsekvenser
3. Poll
60 seconds
Kan man anmelde verbale trusler selvom der ikke blev udøvet fysisk vold?
 • Ja, man kan anmelde både verbale trusler og fysisk vold
 • Nej, man kan kun anmelde fysisk vold
4. Poll
60 seconds
Hvilke initiativer findes der i Danmark for at forebygge og håndtere Vold og Trusler på arbejdspladsen?
 • Konflikthåndteringstræninger
 • Risikoanalyser
 • APV-undersøgelser (Arbejdsmiljø-og produktivitetsvurdering)
5. Open question
180 seconds
Work together in pairs: Hvordan kan man håndtere trusler og vold på en konstruktiv måde?
6. Slide
60 seconds
Vold og trusler er handlinger som krenker eller skremmer andre personer. Vold kan være fysisk, psykisk eller seksuell, mens trusler kan være verbale eller skriftlige. Vold og trusler er alltid alvorlig og man bør søke hjelp dersom man opplever det.
Vold og trusler
7. Slide
60 seconds
Vold: Handlinger, tale eller andre handlinger som er fysisk eller psykisk skadelige for andre. Trusler: Utrykksform som brukes for å true andre med skade eller for å påvirke deres handlinger. Mobbing: Uønsket og aggressiv atferd som målrettes mot en person eller en gruppe over en periode.
Concepts:
8. Slide
60 seconds
Vold og trusler er en av de vanligste årsakene til traumer hos barn og unge. Det er anslått at hele 19-30% av barn har opplevd vold eller trusler mot seg selv. En annen faktor som kan forårsake vold og trusler er mangelen på kunnskap om temaet. Dette kan føre til at unge ikke er klar over hvordan de skal håndtere situasjoner som involverer vold eller trusler. Selv om det er vanligere at unge opplever vold og trusler, har det også vært rapportert at eldre er utsatt for slike hendelser. Dette skyldes ofte mangel på fysiske og økonomiske ressurser.
Did you know?
9. Open question
180 seconds
Work together in pairs: Hvordan kan du håndtere trusler eller vold som du eller andre kan oppleve?
10. Personalised Feedback
360 seconds
How can we prevent violence and threats in our schools and communities?
11. Open question
180 seconds
Work together in pairs: Hvilke rettigheter har du som elevene når du blir utsatt for vold eller trusler på skolen?
12. Drawings
450 seconds
Brain break: Draw a pizza taking a nap and using a slice of cucumber as a blanket.
13. Poll
60 seconds
Hvad er definitionen på vold?
 • At true en person
 • Fysisk skade på en person
 • At fornærme en person
14. Poll
60 seconds
Hvad er definitionen på trusler?
 • Fysisk overfald på en anden person
 • Udsagn om at skade eller gøre noget ondt mod nogen
 • Uønsket seksuel opmærksomhed
15. Poll
60 seconds
Er verbale trusler også betragtet som vold eller trussel?
 • Nej, verbale trusler anses ikke for at være farlige.
 • Ja, de anses for at være trusler.
16. Poll
60 seconds
Er det muligt at blive straffet for vold og/eller trusler, selvom man ikke har udført handlinger mod andre mennesker?
 • Nej, kun fysiske handlinger kan medføre straf.
 • Ja, det kaldes verbal vold/trussel og kan stadig føre til straf.
17. Poll
60 seconds
Kan ofre for vold og/eller trusler søge hjælp fra myndighederne?
 • Ja, ofre har ret til beskyttelse og hjælp fra myndighederne.
 • Nej, ofre skal selv tage hånd om deres problemer.

Suggested content