Jane Eyre på Nationaltheatret - pedagogisk materiale

2
0

Mål for undervisningen: Elevene skal forstå handlingen og temaene i Jane Eyre. De skal også reflekte

Profile picture of Nationaltheatret

Nationaltheatret

Updated 2 months ago

1. Bullets
60 seconds
Jane Eyre - Nationaltheatret
 • Undervisningsopplegget kan brukes som for- og etterarbeid til Jane Eyre på Nationaltheatret
 • Opplegget er tilrettelagt fra 10.trinn til og med videregående skole
 • Forarbeidet er laget for å forberede klassen på å se forestillingen og på teateropplevelsen
 • Etterarbeidet består av refleksjonsoppgaver som kan brukes til å bearbeide teateropplevelsen
2. Title & media
60 seconds
Jane Eyre
3. Header
60 seconds
Forarbeid
før du ser forestillingen
4. Bullets
60 seconds
Litt fakta
 • En roman skrevet av Charlotte Brontë i 1847
 • Charlotte Brontë utga Jane Eyre under et mannlig pseudonym; Currer Bell
 • Forfatter Brontë gir ordet til Jane selv - dette var uvanlig på den tiden
5. Poll
20 seconds
Q: Hva tenker du om å gå på teater?
 • 🤩
 • 😊
 • 😴
 • 😡
6. Poll
20 seconds
Q: Vet du hva Jane Eyre handler om?
 • Ja
 • Nei
7. Fullscreen media
60 seconds
8. Word cloud
90 seconds
Q: Hvilke temaer tror du stykket tar opp?
9. Header
60 seconds
Etterarbeid
etter du har sett forestillingen
10. Poll
20 seconds
Q: Hva synes du om stykket?
 • 🥳
 • 😍
 • 😊
 • 😴
 • 😬
11. Drawings
450 seconds
Q: Tegn en scenen/et minne du husker best fra forestillingen
12. Open question
270 seconds
Q: Charlotte Brontë utga Jane Eyre under et mannlig pseudonym - hvorfor tror du hun gjorde det?
13. Open question
330 seconds
Q: Har Nationaltheatret klart å gjøre stykket relevant for oss i dag? Hvorfor/hvorfor ikke?

Suggested content