Jane Eyre på Nationaltheatret - pedagogisk materiale

2
1

Mål for undervisningen: Elevene skal forstå handlingen og temaene i Jane Eyre. De skal også reflekte

Profile picture of Nationaltheatret

Nationaltheatret

Updated 5 months ago

1. Slide
60 seconds
Jane Eyre - Nationaltheatret
 • Undervisningsopplegget kan brukes som for- og etterarbeid til Jane Eyre på Nationaltheatret
 • Opplegget er tilrettelagt fra 10.trinn til og med videregående skole
 • Forarbeidet er laget for å forberede klassen på å se forestillingen og på teateropplevelsen
 • Etterarbeidet består av refleksjonsoppgaver som kan brukes til å bearbeide teateropplevelsen
2. Slide
60 seconds
Jane Eyre
3. Slide
60 seconds
Forarbeid
før du ser forestillingen
4. Slide
60 seconds
Litt fakta
 • En roman skrevet av Charlotte Brontë i 1847
 • Charlotte Brontë utga Jane Eyre under et mannlig pseudonym; Currer Bell
 • Forfatter Brontë gir ordet til Jane selv - dette var uvanlig på den tiden
5. Poll
20 seconds
Hva tenker du om å gå på teater?
 • 🤩
 • 😊
 • 😴
 • 😡
6. Poll
20 seconds
Vet du hva Jane Eyre handler om?
 • Ja
 • Nei
7. Slide
60 seconds
8. Word cloud
90 seconds
Hvilke temaer tror du stykket tar opp?
9. Slide
60 seconds
Etterarbeid
etter du har sett forestillingen
10. Poll
20 seconds
Hva synes du om stykket?
 • 🥳
 • 😍
 • 😊
 • 😴
 • 😬
11. Drawings
450 seconds
Tegn en scenen/et minne du husker best fra forestillingen
12. Open question
270 seconds
Charlotte Brontë utga Jane Eyre under et mannlig pseudonym - hvorfor tror du hun gjorde det?
13. Open question
330 seconds
Har Nationaltheatret klart å gjøre stykket relevant for oss i dag? Hvorfor/hvorfor ikke?

Suggested content