KRLE: sentrale begreper

1
1

Curipod med introduksjon på en del av de sentrale begrepene i faget. Har også et avbrekk med tegning

Profile picture of Martin Haldorsen

Martin Haldorsen

Updated 3 months ago

1. Slide
60 seconds
Sentrale begreper i KRLE
2. Word cloud
60 seconds
Hvilke begreper husker du vi har brukt i timen?
3. Open question
210 seconds
Hvordan vil du definere hva eksistensielle spørsmål er?
4. Slide
60 seconds
5. Poll
30 seconds
Troen på en gud
 • Polyteisme
 • Nonteisme
 • Monoteisme
 • Guddommelig
6. Poll
30 seconds
Helhetssyn på virkelighet, menneske og etikk. kan være religiøse og ikke-religiøse ....
 • ansvar
 • livssyn
 • bønn
7. Poll
30 seconds
Læren om rett og galt. Ofte på et generelt nivå
 • Etikk
 • Frelse
 • Ansvar
8. Poll
30 seconds
Variert innslag av personer fra ulike kulturelle bakgrunner, etnisiteter og religioner
 • Etikk
 • Mangfold
 • Respekt
9. Poll
30 seconds
Tekster som representerer eller beskriver åpenbaringer eller leveregler
 • Bøker
 • Hellige tekster
 • Skrifter
10. Poll
30 seconds
Noe som overgår "det vanlige", og som har forbindelse med det guddommelige. Rituale, bygning, bok,
 • Hellig
 • Symbol
 • Ofring
11. Slide
60 seconds
hvilke begreper tenker du er viktige?
Se video om synagogen i jødedommen
12. Slide
60 seconds
Tegnekonkurranse!
Avbrekk
13. Drawings
270 seconds
Tegn en måke!
14. Slide
60 seconds
15. Open question
210 seconds
Hvilke begreper hørte du?
16. Slide
60 seconds
Du skal prøve å definere den etterpå
Se video om den kristne forståelsen av frelse
17. Slide
60 seconds
18. Open question
330 seconds
Basert på videoen, hvordan vil du beskrive frelse i kristendommen?

Suggested content