KRLE: sentrale begreper

0
1

Curipod med introduksjon på en del av de sentrale begrepene i faget. Har også et avbrekk med tegning

Profile picture of Martin Haldorsen

Martin Haldorsen

Updated 2 months ago

1. Title & media
60 seconds
Sentrale begreper i KRLE
2. Word cloud
60 seconds
Q: Hvilke begreper husker du vi har brukt i timen?
3. Open question
210 seconds
Q: Hvordan vil du definere hva eksistensielle spørsmål er?
4. Bullets
60 seconds
Avstemming
 • Du vil få en definisjon på et begrep
 • Du må velge hvilket begrep som passer best til definisjonen
5. Poll
30 seconds
Q: Troen på en gud
 • Polyteisme
 • Nonteisme
 • Monoteisme
 • Guddommelig
6. Poll
30 seconds
Q: Helhetssyn på virkelighet, menneske og etikk. kan være religiøse og ikke-religiøse ....
 • ansvar
 • livssyn
 • bønn
7. Poll
30 seconds
Q: Læren om rett og galt. Ofte på et generelt nivå
 • Etikk
 • Frelse
 • Ansvar
8. Poll
30 seconds
Q: Variert innslag av personer fra ulike kulturelle bakgrunner, etnisiteter og religioner
 • Etikk
 • Mangfold
 • Respekt
9. Poll
30 seconds
Q: Tekster som representerer eller beskriver åpenbaringer eller leveregler
 • Bøker
 • Hellige tekster
 • Skrifter
10. Poll
30 seconds
Q: Noe som overgår "det vanlige", og som har forbindelse med det guddommelige. Rituale, bygning, bok,
 • Hellig
 • Symbol
 • Ofring
11. Header
60 seconds
Se video om synagogen i jødedommen
hvilke begreper tenker du er viktige?
12. Header
60 seconds
Avbrekk
Tegnekonkurranse!
13. Drawings
270 seconds
Q: Tegn en måke!
14. Fullscreen media
60 seconds
15. Open question
210 seconds
Q: Hvilke begreper hørte du?
16. Header
60 seconds
Se video om den kristne forståelsen av frelse
Du skal prøve å definere den etterpå
17. Fullscreen media
60 seconds
Se video om frelse, du skal skrive om den senere
18. Open question
330 seconds
Q: Basert på videoen, hvordan vil du beskrive frelse i kristendommen?

Suggested content