Kjønnsmangfold

4
2

Måle med undervisningsopplegg: La elevene reflektere rundt forskjellene på biologisk kjønn, opplevd

Profile picture of Curipod creator studio

Curipod creator studio

Updated 5 months ago

1. Title & media
60 seconds
Kjønnsmangfold
2. Poll
20 seconds
Q: Kjenner du noen som ikke er hetrofil?
  • Ja
  • Nei
3. Poll
20 seconds
Q: Kjenner du noen som ikke identifiserer seg som mann eller kvinne?
  • Ja
  • Nei
4. Word cloud
60 seconds
Q: Hva forbinder dere med kjønn og seksualitet?
5. Bullets
60 seconds
Diskuter med sidemannen forskjellen på:
  • Biologisk kjønn
  • Opplevd kjønn
  • Seksualitet
6. Open question
240 seconds
Q: Hva er forskjellen på opplevd kjønn og seksualitet?
7. Drawings
450 seconds
Q: Tegn en situasjon som kan være vanskelig om man ikke identifiserer seg som "mann" eller "kvinne"
8. Open question
210 seconds
Q: Hvordan tror du det oppleves for en som er homofil når "homo" brukes som skjellsord?
9. Bullets
60 seconds
Læreplanmål Samfunnsfag
  • Reflektere over variasjonar i identitetar, seksuell orientering og kjønnsuttrykk, og eigne og andre sine grenser knytte til kjensler, kropp, kjønn og seksualitet og drøfte kva ein kan gjere om grenser blir brotne.
  • Reflektere over variasjonar i identitetar, seksuell orientering og kjønnsuttrykk, og eigne og andre sine grenser knytte til kjensler, kropp, kjønn og seksualitet og drøfte kva ein kan gjere om grenser blir brotne .
10. Bullets
60 seconds
Læreplanmål KRLE
  • Sette seg inn i og formidle egne og andres tanker, følelser og erfaringer.

Suggested content