Klassen lager sine egne bærekraftsmål

3
2

Mål for oppleget: Elevene skal forstå hva FNs bærekraftsmål er og hvordan de er laget. I første de

Profile picture of Curipod creator studio

Curipod creator studio

Updated 5 months ago

1. Bullets
60 seconds
I dette opplegget får klassen jobbe med å sette egne bærekraftsmål
  • Først jobber dere med hvorfor og hvordan FNs bærekraftsmål er utformet.
  • Målet er at elevene skal forstå at det kun er en samling saker som verden mener er viktig å løse for å bli et bedre sted å bo
  • I andre del av opplegget skal elevene selv få komme med forslag til hvilke saker de mener burde vært bærekraftsmål
  • Til slutt får elevene komme med forslag til løsninger.
  • Dette opplegget passer perfekt som introduksjon til bærekraftsmålene. Dere kan hente frem elevenes ideer, når dere ser på de faktiske målene.
2. Title & media
60 seconds
Klassen lager sine egne bærekraftsmål
3. Bullets
60 seconds
FNs bærekraftsmål
  • FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.
  • Det er 17 bærekraftsmål som er laget basert på innspill fra land og mennesker over hele verden
  • Målene skal representere de viktigste utfordringene vi må løse, for å få en bedre verden
4. Fullscreen media
60 seconds
5. Header
60 seconds
Hvordan hadde bærekraftsmålene sett ut om dere fikk bestemme?
Hvilke saker synes dere er viktig?
6. Open question
330 seconds
Q: Hva synes du er de viktigste sakene i verden? Kom med 3 forslag til mål for verden.
7. Drawings
450 seconds
Q: Tegn ditt forslag til løsning på problemet som kom på førsteplass i forrige oppgave:

Suggested content