Klasseregler

Profile picture of Curipod creator studio

Curipod creator studio

Updated 9 months ago

Share
Plays
78
Copies
93
Students
--

Content

Preview

Lesson description

For å få et godt klassemiljø og læringsmiljø er det viktig med gode klasseregler. Dette kan være vel så viktig på barneskolen som på videregående, og hjelper elevene å vite hva de kan forvente av hverandre og deg som lærer. For å få oppslutning rundt reglene hjelper det om elevene føler eierskap til reglene. Dette undervisningsopplegget er laget for at elevene først får reflektere rundt hvorfor man trenger klasseregler. Og deretter fortelle hva som er viktig for dem i et klasserom og bruke det til å lage klasseregler. Klassen får stemme frem reglene som er viktige for dem, og resultatene kan brukes som utgangspunkt når dere lager klasseregler. #avbrekk #skolestart #klassemiljø #1-4 #5-7 #8-10 #11-13 #folkehelse&livsmestring

Suggested content