Curipod placeholder

Kulturelle variasjoner

0
0
Profile picture of Marita Støyva Flogstad

Marita Støyva Flogstad

Updated 4 months ago

1. Word cloud
60 seconds
Hva tenker du når du hører ordet kulturell variasjon?
2. Poll
20 seconds
Vil du si at du er åpen for kulturer som er annerledes enn slik du selv er vokst opp?
  • Ja
  • Nei
  • Til en viss grad
3. Open question
120 seconds
Hva vil det si at valgene vi tar er kulturelt betinget?
4. Poll
20 seconds
Hva vil det si å ha en sosiosentrisk oppfatning?
  • Du tenker på ditt eget beste før gruppa
  • Du tenker på gruppa før egne behov
5. Open question
120 seconds
Hva betyr lineær og sirkulær tidsoppfatning?
6. Word cloud
60 seconds
Hvordan er slektskap og samlivsformer ulikt i ulike kulturer?

Suggested content