Curipod placeholder

Kulturelle variasjoner

0
0
Profile picture of Marita Støyva Flogstad

Marita Støyva Flogstad

Updated a month ago

1. Word cloud
60 seconds
Q: Hva tenker du når du hører ordet kulturell variasjon?
2. Poll
20 seconds
Q: Vil du si at du er åpen for kulturer som er annerledes enn slik du selv er vokst opp?
  • Ja
  • Nei
  • Til en viss grad
3. Open question
120 seconds
Q: Hva vil det si at valgene vi tar er kulturelt betinget?
4. Poll
20 seconds
Q: Hva vil det si å ha en sosiosentrisk oppfatning?
  • Du tenker på ditt eget beste før gruppa
  • Du tenker på gruppa før egne behov
5. Open question
120 seconds
Q: Hva betyr lineær og sirkulær tidsoppfatning?
6. Word cloud
60 seconds
Q: Hvordan er slektskap og samlivsformer ulikt i ulike kulturer?

Suggested content