Curipod placeholder

Kvinner i kamp

0
0

Curipod generated lesson: "Kvinner i kamp". #5-7

Profile picture of hrkva

hrkva

Updated 5 months ago

1. Word cloud
120 seconds
Hvorfor markerer vi kvinnedagen?
2. Slide
60 seconds
Bærekraftsmål nr 5 - likestilling Historie rundt kvinnekampen
Learning objective:
3. Slide
60 seconds
Kvinner har kjempet for å oppnå likeverd og rettferdighet i mer enn to hundre år. Kvinnerettigheter er grunnleggende rettigheter som alle mennesker bør ha, inkludert lønn for likt arbeid, god helse og utdanning og muligheten til å delta i politikk. Kvinnekampen har ført til store endringer, men vi har fortsatt mye å gjøre for å oppnå full likeverd og rettferdighet.
Kvinner i kamp: for likeverd og rettferdighet
4. Slide
60 seconds
Det kom kvinner fra Amerika og ville være med på kongresen, dette vakte oppstandelse. De måtte sitte bak et forheng og fikk ikke lov til å snakke Elisabeth Cady Stanton og Lucretia Mott var der, og syntes dette var urettferdig. Dette ville de gjøre noe med. De laget en erklæring om likestilling - denne erklæringen ble lagt frem på en konferanse i New York i 1848. Rundt 100 kvinner og menn skrev under, og denne samlingen ble regnet som det første møtet i kvinnebevegelsens historie.
1840 Kongress mot slaveri holdt i England
5. Slide
60 seconds
Den første kvinnen til å vinne Nobel Fredspris var Bertha von Suttner i 1905. Under 2.verdenskrig i Norge var ca halvparten av motstandsfolka kvinner Den første kvinnen til å fly over Atlanterhavet var Amelia Earhart i 1928.
Viste du?
6. Poll
60 seconds
Hvilket år ble kvinner gitt stemmerett i Norge?
 • 1913
 • 1918
 • 1908
 • 1905
7. Poll
60 seconds
Hva er kjennetegnene på kvinnekamp?
 • Kamp for likestilling
 • Kamp for selvbestemmelse
 • Kamp for å endre kjønnsroller
 • Alle tre
8. Slide
60 seconds
Rett til å få utdanning, et yrke og mulighet til å tjene egne penger Rett til å stemme ved politiske valg Rett til å bestemme over egen kropp
De tre viktigste sakene kvinnebevegelsen har kjempet for er
9. Poll
60 seconds
Hvilket land var det første landet til å gi kvinner stemmerett?
 • New Zealand
 • USA
 • Norge
 • Australia
10. Slide
60 seconds
Emmeline Pankhurst 1858 - 1929 Suffragetter Handling ikke ord (Pause under 1 verdenskrig) Clara Zetkin 1857 - 1937 - ide til kvinnedag
Stemmerett
11. Word cloud
60 seconds
Skriv navn på personer som har kjempet for kvinnenes rettigheter?
12. Open question
360 seconds
Hva er de viktigste sakene vi må kjempe for, slik at vi kan oppnå likestilling?

Suggested content