Likestilling - En utforskende tilnærming

1
6

Likestilling er et begrep som omfatter veldig mye. I dette utforskende undervisningsopplegget om lik

Profile picture of Eirik

Eirik

Updated 5 months ago

1. Header
60 seconds
Likestilling
aktiviteter til inspirasjon
2. Bullets
60 seconds
Tegn likestilling
  • Tegning er en fin måte å uttrykke seg
  • Alle elevene får 5 minutter til å tegne det de forbinder med likestillling
  • Så kan de stemme frem kreative tanker fra medelever
  • Tegningene kan brukes som inspirasjon til videre arbeid
3. Drawings
660 seconds
Q: Tegn: Det første du tenker på når du hører "likestilling"
4. Bullets
60 seconds
Hva gjør likestilling vanskelig?
  • Elevene får 90 sekunder til å komme med ideer
  • Så kan de stemme frem gode ideer fra medelever
  • Ideene fra klassen kan brukes i gruppediskusjoner
5. Open question
210 seconds
Q: Hva kan gjøre likestilling vanskelig?

Suggested content