Curipod placeholder

Liv og død

0
0

8.-10. trinn

Profile picture of Kim.gundersen

Kim.gundersen

Updated 5 months ago

1. Slide
60 seconds
Vitenskap og religion
Liv og død
2. Word cloud
300 seconds
Hvilke tanker gjør du deg om "livet"? Hva betyr det å være i live?
3. Word cloud
60 seconds
Og hvilke ord tenker du på når vi snakker om "døden"?
4. Open question
210 seconds
Og hvorfor velger andre tro fremfor vitenskap?
5. Open question
450 seconds
Hvorfor velger noen å forholde seg til vitenskap fremfor tro?
6. Poll
20 seconds
Hvor mange prosent av Norges befolkning over 16 år anser seg selv som troende?
  • Ca. 20 prosent
  • Ca. 50 prosent
  • Ca. 75 prosent
7. Slide
60 seconds
I 2020 oppgav 47 prosent at de var religiøse/tilhører en trosretning Antall medlemmer i Den norske kirke har gått ned fra 85 til 72 prosent mellom 1994 og 2016. Det er færrest religiøse i alderen 16-24 og 25-40, og flest i alderen over 67. (Statistisk sentralbyrå, 2020)
Religion i Norge
8. Drawings
660 seconds
Tegnepause: Tegn en ape på en moped!
9. Open question
450 seconds
Hvorfor tror dere flere eldre enn unge oppgir at det er religiøse?
10. Poll
20 seconds
Hvorfor var/er religion viktig?
  • Religion brukes til å kontrollere det ukontrollerbare
  • Det gjør folk mer sosiale og gir trygghet
  • Det er viktig for å føle oss som en del av samfunnet
11. Slide
60 seconds
...er faktisk riktige. Religion gir svar på det vi ikke har kunnet forklare. Vi har gitt navn til solguder, tordenguder m.m. Religion tilbyr sosiale ritualer som man kan ta del i, og de gir trygghet. Samfunn oppstår når vi er enige og og skaper stabile institusjoner slik som religioner, gudshus etc. (Forskning.no, 2018)
Alle tre alternativene...
12. Word cloud
60 seconds
Hvordan blir døden fremstilt i populærkultur? Film/serier, bøker og tegneserier
13. Open question
450 seconds
Hvilke filmer, tv-serier, bøker eller tegneserier om temaet vet du om?
14. Open question
450 seconds
Avslutningsvis - hvorfor tror dere det lages så mange serier om døden og livet etter døden?
15. Slide
60 seconds
Forskning.no (2018) https://forskning.no/religion-filosofiske-fag-hjernen/spor-en-forsker-hvorfor-trenger-mennesker-religion/288279 (lest: 27.02.2023) Statistisk sentralbyrå (2020) https://www.ssb.no/kultur-og-fritid/faktaside/religion (lest: 27.02.2023)
Kilder

Suggested content