Løs et problem på 10 minutter

3
1

En miniworkshop som passer i hvilken som helst time. Sammen identifiserer dere et problem og kommer

Profile picture of Curipod

Curipod

Updated 6 months ago

1. Bullets
60 seconds
INSTRUKSJON: Klassen løser et problem på 10 minutter
  • Bruk design thinking metoden til å enes om en utfordring og tenk ut løsninger på problemet
  • Elevene må reflektere over egne utfordringer og må tenke kreativt rundt løsning gjennom tegning
2. Title & media
60 seconds
Miniworkshop: La oss finne et problem å løse
3. Open question
180 seconds
Q: Hva er din største utfordring i skolehverdagen?
4. Drawings
240 seconds
Q: Tegn en løsning på problemet (skisse)

Suggested content