Mangfold og globalt samfunn

13
4

Aktiviteter hvor elevene kan utforske og reflektere rundt egne tanker om hvordan fremveksten av et g

Profile picture of Eirik

Eirik

Updated 5 months ago

1. Header
60 seconds
Mangfold og globalt samfunn
Aktiviteter til inspirasjon
2. Bullets
60 seconds
La elevene tenke rundt det globale samfunnet
  • Elevene får 90 sekunder til å komme med ideer
  • Så får de stemme frem kreative ideer fra resten av klassen
  • Så kan dere diskutere i plenum
3. Open question
210 seconds
Q: Hvilke utfordringer har oppstått som følge av et mer globalt samfunn?
4. Bullets
60 seconds
Det er spennende å se på likheter når man diskuterer mangfold
  • Elevene får 5 minutter til å tegne noe som er likt mellom flere religioner
  • Så kan de stemme på kreative ideer fra andre i klassen
  • Så kan dere diskutere i plenum
5. Drawings
660 seconds
Q: Tegn: noe som er likt mellom mange religioner

Suggested content