Menneske og maskin 🧠💻👨‍🏫

1
0
Profile picture of Ståle

Ståle

Updated 21 days ago

1. Title & media
60 seconds
Menneske og maskin: 🥊 slitsom boksekamp eller 💑 stor kjærleik?
2. Open question
240 seconds
Q: Hvordan får vi til det perfekte samspillet mellom menneske og maskin?
3. Fullscreen media
60 seconds
Regler for design av MMI
4. Title & media
60 seconds
Hvordan kan vi betrakte dette?
5. Fullscreen media
60 seconds
6. Bullets
60 seconds
Hvordan kan vi evaluere samhandling mellom 🧠💻 (MMI)?
  • 👩‍⚕️ Ekspertbasert evaluering
  • 👩‍🏫 Praksisorientert evaluering
7. Title & media
60 seconds
Hvordan kan læringsteori hjelpe oss med design og evaluering av digitale læremidler?
8. Title & media
60 seconds
Hva ser vi med behavoristiske, kognitive, konstruktvistise og sosiokulturelle briller? 👓👓👓👓
9. Fullscreen media
60 seconds
10. Fullscreen media
60 seconds
11. Fullscreen media
60 seconds
12. Fullscreen media
60 seconds
13. Poll
20 seconds
Q: Hvilke læringsteorier er mest relevante for deg?
  • Behaviorisme
  • Kognitive
  • Konstruvistisk
  • Sosiokulturelt
  • Både og
14. Header
60 seconds
Takk for meg 🙋‍♂️
og god helg etterhvert 🍂🍂🍁

Suggested content