Curipod placeholder

Mini project: Fattigdom - Hvordan drøfte temaet?

0
0

Curipod lesson about topic "Fattigdom - Hvordan drøfte temaet?". #11-13

Profile picture of lina.merete.ravneng

lina.merete.ravneng

Updated 5 months ago

1. Slide
60 seconds
Fattigdom i Norge
Drøftingsartikkel - avsnitt
2. Drawings
1260 seconds
Question: Hvordan kan vi drøfte temaet 'Fattigdom'? Clues: • Hvorfor er det fattigdom i Norge? • Hva er konsekvensene av fattigdom? • Hvordan kan samfunnet og regjeringen hjelpe fattige? In pairs: Select and solve one of the tasks: A. Finn ut mer om årsakene bak fattigdom og lag en presentasjon om det. B. Diskuter hvordan fattigdom kan bekjempes og tegn et bilde som illustrerer det.
3. Word cloud
90 seconds
Skriv tre relevante begreper/uttrykk knyttet til fattigdom i Norge
4. Slide
60 seconds
Temasetning: Dette er en enkeltsetning som forteller hva avsnittet handler om. Temasetninger er ofte formulert som en påstand. Sitat: Finn et relevant sitat og skriv det enten som et direkte eller indirekte sitat. Kommenter: Gi eksempler og forklar sitatet. Avsluttende setning: Dette er en setning hvor du konkluderer eller lager en overgang til det neste avsnittet i teksten.
Hvordan bygge et godt avsnitt?
5. Open question
210 seconds
Skriv to temasetninger om fattigdom i Norge
6. Slide
60 seconds
Indirekte sitat: Enkelte hjelpeorganisasjoner opplever for tiden at barnevernet henter gratis matposer til sine brukere (Olsen, 2023). Direkte sitat: "Frelsesarmeen opplever at barnevernet og helsetjenester henter gratis matposer til sine brukere" (Olsen, 2023).
Hvordan vise til kilder i teksten?

Suggested content