Curipod placeholder

Multiple choice: Health and Safety 1

0
0

Curipod generated lesson: "Health and Safety 1". #11-13

Profile picture of alf.holmaas.helland

alf.holmaas.helland

Updated 2 months ago

1. Poll
60 seconds
Kva er rett om arbeidsmiljølova?
 • gjeld også i utlandet
 • regulerer lønn på arbeidsstaden
 • set krav til arbeidsgjevar og arbeidstakar
2. Poll
60 seconds
Kva er rett om internkontrollsystemet?
 • Informasjon skal ut så seint som mogeleg
 • Ikkje krav om opplæring av arbeidstakarar
 • Arbeidsgjevar har plikt til å medvirke
 • Arbeidstakar har plikt til å medvirke
3. Open question
180 seconds
Kva veit du om arbeid i tankar og trange rom?
4. Poll
60 seconds
Kven står under HVO (Hovudverneombodet)?
 • Sjefen
 • Verneombodet
 • Arbeidsleiar
 • Arbeidsmiljøutvalet
5. Poll
60 seconds
Kva er det første tiltaket du skal setje i verk ved mogeleg helsefare?
 • Personleg verneutstyr
 • Substitusjon
 • Ventilasjon

Suggested content