Curipod placeholder

Multiple choice: Music theory (output in Norwegian)

0
0

Curipod generated lesson: "Music theory (output in Norwegian)". #5-7

Profile picture of anketroll58

anketroll58

Updated 3 months ago

1. Poll
30 seconds
Du såg filmen om notar, var han ok?
 • Ja
 • Nei
 • Ganske greit
2. Poll
30 seconds
Kunne du tenkje deg å sjå slike filmer istaden for lekse heime?
 • Nei
 • Ja
 • Kanskje
 • Av og til
3. Poll
30 seconds
Klarte du å følge med i filmen?
 • Ja
 • Nei
 • Fekk med meg mesteparten
 • Fekk med meg litt
4. Poll
30 seconds
Hhjelpte Kahooten og filmen deg til å lære stoffet?
 • Ja
 • Nei
 • Litt
5. Poll
60 seconds
Etter du har jobbar med notar, veit du kva ein heil-, halv-, firedels-, og åttendedels note er?
 • Ja
 • Nei
 • Er er fortsatt litt usikker
6. Poll
30 seconds
Likte du dette undervisningsopplegget
 • Ja
 • Nei
 • Litt
 • Veit ikkje
7. Open question
330 seconds
I tilfelle du ikkje er nøgd med opplegget, kva unne læraren ha gjort annleis?
8. Poll
30 seconds
Føler du at du har lært noko i desse musikktimane?
 • Ja
 • Nei
 • Veit ikkje
9. Word cloud
120 seconds
Viss du føler at du har lært noko, kva har du lært? Skriv stikkord!

Suggested content