Omsorg, relasjoner og tverrfaglig samarbeid

3
1

Aktiviteter for å utforske rollen til helsearbeidere i dagens samfunn og mulighetene og utfordringen

Profile picture of Eirik

Eirik

Updated 5 months ago

1. Header
60 seconds
Omsorg, relasjoner og tverrfaglig samarbeid
Aktiviteter til inspirasjon
2. Bullets
60 seconds
Se hva elevene kan fra før
  • Alle får 5 minutter til å tegne egne ideer
  • Så kan de stemme frem gode ideer fra resten av klassen
  • Så kan dere diskutere i plenum
3. Drawings
660 seconds
Q: Tegn det du tenker er tverrfaglig samarbeid
4. Bullets
60 seconds
Hva er din rolle som helsepersonell?
  • La elevene reflektere over forskjellen på helsepersonell og pårørende
  • Alle får 90 sekunder til å skrive egne tanker
  • Så kan dere se hva klassen har tenkt
5. Open question
210 seconds
Q: Hva er forskjellen på omsorgen du gir som helsepersonell og som pårørende?

Suggested content