Opplysningstiden og revolusjoner

2
2

Samfunnsfag

Profile picture of Eline Haraldstad Follesø

Eline Haraldstad Follesø

Updated 3 months ago

1. Slide
60 seconds
2. Slide
60 seconds
3. Slide
60 seconds
4. Slide
60 seconds
Demokratihistorie på 4 min
5. Slide
60 seconds
6. Slide
60 seconds
Eneveldet- "Staten det er meg"
7. Slide
60 seconds
8. Poll
20 seconds
Hva er eneveldet?
 • et annet ord for demokrati
 • Styresett hvor kun menn har stemmerett
 • et styresett hvor de rike har all makt
 • All makt er samlet under en person
9. Poll
20 seconds
Kong Ludvig 14. var konge av
 • Italia
 • Frankrike
 • Danmark
10. Poll
20 seconds
Hva kalles perioden fra slutten av 1600-tallet til begynnelsen av 1800-tallet?
 • Oldtiden
 • Middelalderen
 • Opplysningstiden
11. Poll
20 seconds
Hvilket alternativ passer best til opplysningstiden?
 • Velferdsstat
 • Tradisjon
 • Nye ideer og kritisk tenkning
12. Poll
20 seconds
Opplysningstenkerne mente at …
 • verden måtte forbli den samme
 • verden kunne bli bedre
13. Poll
20 seconds
Opplysningstenkerne var kritiske til …
 • kirken
 • fornuften
 • lov og rett
14. Slide
60 seconds
15. Slide
60 seconds
16. Slide
60 seconds
17. Slide
60 seconds
18. Slide
20 seconds
19. Poll
20 seconds
Hvem introduserte maktfordelingsprinsippet?
 • Rousseau
 • Voltaire
 • Montesquieu
20. Poll
20 seconds
Hva er folkesuverentitetsprinsippet?
 • Rousseaus tanke om en smafunskontrakt
 • Samfunnet bygger på en «tenkt avtale"
 • Menneskerettighetene
21. Poll
20 seconds
Hvilket begrep fra opplysningstiden er Voltaire kjent for?
 • Folkesuverenitetsprinsippet
 • Ytringsfriheten
 • Likestilling
22. Poll
20 seconds
Var det noen som kjempet for kvinner og ikke-hvites rettigheter allerede på 1700-tallet
 • Ja, det fleste gjorde det.
 • Nei, det var helt utenkelig
 • Ja, de første feministene gjorde det.
23. Slide
60 seconds
24. Slide
60 seconds
25. Slide
60 seconds
26. Slide
60 seconds
27. Slide
60 seconds
28. Slide
60 seconds
29. Slide
60 seconds
30. Slide
60 seconds
31. Slide
60 seconds
32. Slide
60 seconds
33. Slide
60 seconds
34. Slide
60 seconds
35. Slide
60 seconds
36. Slide
60 seconds
37. Slide
60 seconds
38. Slide
60 seconds
39. Slide
60 seconds
40. Slide
60 seconds
41. Slide
60 seconds
42. Slide
60 seconds
43. Slide
60 seconds
44. Slide
60 seconds
45. Slide
60 seconds
46. Slide
60 seconds
47. Slide
60 seconds
48. Slide
60 seconds
49. Slide
60 seconds
50. Slide
60 seconds
51. Slide
60 seconds
52. Slide
60 seconds
53. Slide
60 seconds
54. Slide
60 seconds
55. Slide
60 seconds
56. Slide
60 seconds
57. Slide
60 seconds
58. Slide
60 seconds
59. Slide
60 seconds
60. Slide
60 seconds
61. Slide
60 seconds
62. Slide
60 seconds
63. Slide
60 seconds
64. Slide
60 seconds
65. Slide
60 seconds
66. Slide
60 seconds
67. Slide
60 seconds

Suggested content