Opplysningstiden og revolusjoner

0
2

Samfunnsfag

Profile picture of Eline Haraldstad Follesø

Eline Haraldstad Follesø

Updated 2 months ago

1. Fullscreen media
60 seconds
2. Fullscreen media
60 seconds
3. Fullscreen media
60 seconds
4. Title & media
60 seconds
Demokratihistorie på 4 min
5. Fullscreen media
60 seconds
6. Title & media
60 seconds
Eneveldet- "Staten det er meg"
7. Fullscreen media
60 seconds
8. Poll
20 seconds
Q: Hva er eneveldet?
 • et annet ord for demokrati
 • Styresett hvor kun menn har stemmerett
 • et styresett hvor de rike har all makt
 • All makt er samlet under en person
9. Poll
20 seconds
Q: Kong Ludvig 14. var konge av
 • Italia
 • Frankrike
 • Danmark
10. Poll
20 seconds
Q: Hva kalles perioden fra slutten av 1600-tallet til begynnelsen av 1800-tallet?
 • Oldtiden
 • Middelalderen
 • Opplysningstiden
11. Poll
20 seconds
Q: Hvilket alternativ passer best til opplysningstiden?
 • Velferdsstat
 • Tradisjon
 • Nye ideer og kritisk tenkning
12. Poll
20 seconds
Q: Opplysningstenkerne mente at …
 • verden måtte forbli den samme
 • verden kunne bli bedre
13. Poll
20 seconds
Q: Opplysningstenkerne var kritiske til …
 • kirken
 • fornuften
 • lov og rett
14. Fullscreen media
60 seconds
15. Fullscreen media
60 seconds
16. Fullscreen media
60 seconds
17. Fullscreen media
60 seconds
18. Fullscreen media
20 seconds
19. Poll
20 seconds
Q: Hvem introduserte maktfordelingsprinsippet?
 • Rousseau
 • Voltaire
 • Montesquieu
20. Poll
20 seconds
Q: Hva er folkesuverentitetsprinsippet?
 • Rousseaus tanke om en smafunskontrakt
 • Samfunnet bygger på en «tenkt avtale"
 • Menneskerettighetene
21. Poll
20 seconds
Q: Hvilket begrep fra opplysningstiden er Voltaire kjent for?
 • Folkesuverenitetsprinsippet
 • Ytringsfriheten
 • Likestilling
22. Poll
20 seconds
Q: Var det noen som kjempet for kvinner og ikke-hvites rettigheter allerede på 1700-tallet
 • Ja, det fleste gjorde det.
 • Nei, det var helt utenkelig
 • Ja, de første feministene gjorde det.
23. Fullscreen media
60 seconds
24. Fullscreen media
60 seconds
Les side 157 i Samfunnsfag 8.
25. Fullscreen media
60 seconds
26. Fullscreen media
60 seconds
27. Fullscreen media
60 seconds
28. Fullscreen media
60 seconds
29. Fullscreen media
60 seconds
30. Fullscreen media
60 seconds
31. Fullscreen media
60 seconds
32. Fullscreen media
60 seconds
33. Fullscreen media
60 seconds
34. Fullscreen media
60 seconds
35. Fullscreen media
60 seconds
36. Fullscreen media
60 seconds
37. Fullscreen media
60 seconds
38. Fullscreen media
60 seconds
39. Fullscreen media
60 seconds
40. Fullscreen media
60 seconds
41. Fullscreen media
60 seconds
42. Fullscreen media
60 seconds
43. Fullscreen media
60 seconds
44. Fullscreen media
60 seconds
45. Fullscreen media
60 seconds
46. Fullscreen media
60 seconds
47. Fullscreen media
60 seconds
48. Fullscreen media
60 seconds
49. Fullscreen media
60 seconds
50. Fullscreen media
60 seconds
51. Fullscreen media
60 seconds
52. Fullscreen media
60 seconds
53. Fullscreen media
60 seconds
54. Fullscreen media
60 seconds
55. Fullscreen media
60 seconds
56. Fullscreen media
60 seconds
57. Fullscreen media
60 seconds
58. Fullscreen media
60 seconds
59. Fullscreen media
60 seconds
60. Fullscreen media
60 seconds
61. Fullscreen media
60 seconds
62. Fullscreen media
60 seconds
63. Fullscreen media
60 seconds
64. Fullscreen media
60 seconds
65. Fullscreen media
60 seconds
66. Fullscreen media
60 seconds
67. Fullscreen media
60 seconds

Suggested content