Oppsummering religion og etikk: alt fra hele år

11
2

En oppsummering av alle temaene i religion og etikk 3. vgs

Profile picture of Haugerud

Haugerud

Updated 7 months ago

1. Title & media
60 seconds
Oppsummering: hele faget
Hele faget!
2. Bullets
60 seconds
Del 1
 • 1) Kjønnsroller i filosofi og religion
 • 2) Religionsdemografi og -geografi, globalt og nasjonalt
 • 3) Sekularisering og religionskritikk som del av det moderne gjennombrudd
 • 4) Resakralisering/religiøs søken
3. Title & media
60 seconds
1) kjønnroller i religion og filosofi:
4. Open question
240 seconds
Q: Hva tenker du er det viktige aspekter ved dette temaet?
5. Bullets
60 seconds
Oppgave:
 • Snakk med sidemannen om hva dere har lært om temaet kjønn og kjønnsroller i filosofi og religion
6. Title & media
60 seconds
2) Religionsdemografi og -geografi, globalt og nasjonalt
7. Drawings
450 seconds
Q: Tegn Amerika (både nord og sør) skriv inn religionene som er i de ulike delene av Amerika
8. Drawings
450 seconds
Q: Tegn Asia og Oseania og sett inn de ulike religionene i de ulike delene kontinentene
9. Drawings
450 seconds
Q: Tegn Europa og Afrika og hvilke religioner som er i de ulike delene av kontinentene
10. Title & media
60 seconds
3) Sekularisering og religionskritikk
11. Word cloud
60 seconds
Q: Skriv inn ett ord du forbinder med sekularisering
12. Word cloud
60 seconds
Q: Skriv ett ord du forbinder med religionskritikk
13. Bullets
60 seconds
Oppgave
 • Lag tre spørsmål om temaet sekularisering og religionskritikk
 • Sett dere i grupper av 4 personer hvor dere stiller hverandre spørsmålene og svarer
14. Title & media
60 seconds
4) Re-sakralisering/religiøs søken
15. Open question
210 seconds
Q: Hva er det første du forbinder med re-sakralisering og religiøs søken
16. Bullets
60 seconds
Oppgave
 • Repeter temaet religiøs søken og re-sakralisering på egenhånd
17. Bullets
60 seconds
Del 2
 • 1) Filosofi: Metafysikk og erkjennelsesteori
 • 2) Kristendommens historie og ulike kristne konfesjoner.
 • 3) Virkelighetsoppfatning og menneskesyn i ikke-religiøse livssyn
 • 4) Virkelighetsoppfatning og menneskesyn i kristendom og islam
18. Title & media
60 seconds
1) Filosofi: Metafysikk og erkjennelsesteori
19. Word cloud
60 seconds
Q: null
20. Bullets
60 seconds
Oppgave
 • Sett deg med en medelev og se over notater og i boken. Lag dere en felles oversikt over temaet metafysikk og erkjennelsesteori.
21. Title & media
60 seconds
2) Kristendommens historie og ulike kristne konfesjoner.
22. Drawings
450 seconds
Q: Tegn noen viktige hendelser i kisten historie (skriv også hva du har tegnet)
23. Word cloud
60 seconds
Q: Skriv ett ord du forbinder med begrepet konfesjoner
24. Fullscreen media
60 seconds
Oppgave:
25. Title & media
60 seconds
3) Virkelighetsoppfatning og menneskesyn i ikke-religiøse livssyn
26. Open question
180 seconds
Q: Hva kan du om temaet virkelighetsoppfatning og menneskesyn i ikke-religiøse livssyn?
27. Bullets
60 seconds
Oppgave
 • Lag et lite tankekart om temaet virkelighetsoppfatning og menneskesyn i ikke-religiøse livssyn
28. Title & media
60 seconds
4) Virkelighetsoppfatning og menneskesyn i kristendom og islam
29. Q&A
180 seconds
Q: Hva kan være relevante spørsmål å stille om teamet
30. Bullets
60 seconds
Oppgave
 • Se på ett av spørsmålene som kom på top 3 (forrige slide) og prøv å svare på den
31. Bullets
60 seconds
Del 3
 • 1) Den etiske dimensjonen i islam og kristendom
 • 2) Humanistisk etikk
 • 3) Politisk og eksistensiell moralfilosofi(Konfutse)
 • 4) Etiske begreper og argumentasjonsmodeller
32. Title & media
60 seconds
1) Den etiske dimensjonen i islam og kristendom
33. Open question
210 seconds
Q: Hva husker du fra den etiske dimensjonen i kristendommen og islam?
34. Bullets
60 seconds
Oppgave
 • Se over PP om temaet som ligger i teams
35. Title & media
60 seconds
2) Humanistisk etikk
36. Word cloud
60 seconds
Q: Hva er humanisme, skriv inn ett ord
37. Bullets
60 seconds
Oppgave
 • Se i ulike kilder og lag deg en oversikt og viktige deler av humanismen
38. Title & media
60 seconds
3) Politisk og eksistensiell moralfilosofi (Konfutse)
39. Bullets
60 seconds
Oppgave
 • Skum gjennom i boken om dette teamet
40. Title & media
60 seconds
4) Etiske begreper og argumentasjonsmodeller
41. Drawings
450 seconds
Q: Prøv å tegne de tre viktigste argumentasjonsmodellene

Suggested content