Prosjektoppstart [mal]

0
0

Avdekk de store risikoene ved å la alle arbeiderne komme med sine meninger. Sikre trygg og effektiv

Profile picture of friik

friik

Updated 5 months ago

1. Title & media
60 seconds
Prosjektoppstart
2. Bullets
60 seconds
Velkommen til prosjektstart
  • Agenda:
  • Kort tilbakeblikk
  • Hva fungerte bra?
  • Hva kan vi forbedre?
  • Hva er den største risikoen?
3. Word cloud
90 seconds
Q: Kort tilbakeblikk på forrige prosjekt: hvordan følte du det gikk? (korte ord)
4. Title & media
60 seconds
Prosjekt: <Fyll inn prosjektnavn>
5. Open question
240 seconds
Q: Hvilke prosesser, rutiner og samarbeid fungerte bra på forrige prosjekt?
6. Open question
480 seconds
Q: Forslag til konkrete forbedringer?
7. Open question
240 seconds
Q: Hva mener du er den største risikoen nå før oppstart?
8. Header
60 seconds
Tusen takk for alle innspill! 👍️

Suggested content