Prosjektoppstart [mal]

0
1

Avdekk de store risikoene ved å la alle arbeiderne komme med sine meninger. Sikre trygg og effektiv

Profile picture of Frikk

Frikk

Updated 2 months ago

1. Slide
60 seconds
Prosjektoppstart
2. Slide
60 seconds
3. Word cloud
90 seconds
Kort tilbakeblikk på forrige prosjekt: hvordan følte du det gikk? (korte ord)
4. Slide
60 seconds
Prosjekt: Reparasjon og vedlikehold Forskningsparken
5. Open question
240 seconds
Hvilke prosesser, rutiner og samarbeid fungerte bra på forrige prosjekt?
6. Open question
480 seconds
Forslag til konkrete forbedringer?
7. Open question
240 seconds
Hva mener du er den største risikoen nå før oppstart?
8. Slide
60 seconds
Tusen takk for alle innspill! 👍️

Suggested content