Påstander og utsjekk om Bærekraftsmål 14. Livet under vann

4
6

I denne aktiviteten skal elevene skrive svar på noen påstander om bærekraftsmålene, og forklare hva

Profile picture of Torgeir Solberg

Torgeir Solberg

Updated a year ago

1. Slide
60 seconds
Påstander!
Dere skal få en serie påstander dere skal svare på. Skriv det du tenker! Deretter så skal vi stemme over de beste svarene anonymt.
2. Slide
60 seconds
Påstander. Besvar, og deretter stemmer vi over dem.
Følg med!
3. Open question
270 seconds
Påstand 1. Mange av bærekraftsmålene er umulig å nå innen 2030 som er fristen. Det er derfor BORTKASTET å ha mål en IKKE kan klare å nå!
4. Open question
270 seconds
Påstand 2. I Norge går det bra med mange av bærekraftsmålene. Dette med å rydde plast, bevare havet osv. er uviktig for oss.
5. Open question
210 seconds
Skriv en ting du har lært i temaet "En verden av vann!"
6. Open question
210 seconds
Forklar så godt du kan hva BÆREKRAFT betyr.

Suggested content