Curipod placeholder

Religion og etikk: Fundamentalisme og ondskap

0
0
Profile picture of kargje

kargje

Updated 5 months ago

1. Word cloud
60 seconds
Hva forbinder du med fundamentalisme?
2. Word cloud
60 seconds
Hvilke religioner forbinder du med fundamentalisme?
3. Slide
60 seconds
Tre typer: Fundamentalistisk religionsforsvar Oppklarende religionsforsvar Moderne religionsforsvar
Religionsforsvar
4. Slide
60 seconds
5. Open question
180 seconds
Hva har fundamentalisme med ondskap å gjøre?
6. Slide
60 seconds
Svært forenklet og konservativt bilde på verden og egen religion Kan fostre hat overfor mennesker med annen tro Ofte lite åpent for å stille spørsmål ved læren, både fra egen menighet og utenfra Fundamentalisme kommer av en følelse av at religionen er truet - kan føre til motreaksjoner Kan ligge til grunn for ekstremistisk tenkning og handling NB! Fundamentalisme er ikke automatisk ekstremisme!
Hva har fundamentalisme med ondskap å gjøre?
7. Word cloud
60 seconds
Hvilke eksempler på fundamentalisme har vi møtt på i faget religion og etikk?
8. Open question
150 seconds
Hvilke paralleller kan dere se mellom fundamentalistisk tenkning, og eksempler på ondskap fra historie og norsk?
9. Slide
60 seconds
Diskuter eksempler på ondskap og fundamentalisme med de andre
Speeddate
10. Slide
60 seconds
NDLA (2022): Religionsforsvar. NDLA. https://ndla.no/nb/subject:ea2822da-52f0-4517-bf01-c63f8e96f446/topic:b1443a6c-f849-4412-af4f-a29fcc61e776/topic:f84b06c7-8343-4b42-9b82-57eacc717322/resource:04fe16f3-a45b-4c27-98c7-156146dae9fd Brekke, Torkel (2020): Hva er fundamentalisme? Religionsoraklene, Universitetet i Bergen. https://religionsoraklene.no/hva-er-fundamentalisme/ HL-senteret (2020): Fundamentalisme. https://www.hlsenteret.no/kunnskapsbasen/livssyn/fundamentalisme/fundamentalisme.html
Kilder

Suggested content