Religionskritikk

2
2
Profile picture of Haugerud

Haugerud

Updated 3 months ago

1. Slide
60 seconds
Religionskritikk
2. Open question
210 seconds
Hva forbinder du med ordet "kritikk"?
3. Word cloud
60 seconds
Skriv ett ord du forbinder med religions- og livssynskritikk
4. Word cloud
60 seconds
Skriv inn to filosofer du forbinder med religionskritikk
5. Drawings
450 seconds
Tegn en oversikt over hva du har lært i timen

Suggested content