Repetisjon: Hva er det viktigste du lærte i år?

7
7

Oppsummer temaene dere har vært gjennom i faget ditt i år. Se hva elevene mener er viktigst og la de

Profile picture of Curipod creator studio

Curipod creator studio

Updated 10 months ago

1. Slide
60 seconds
Repetisjon: Hva er det viktigste du lærte i år?
2. Word cloud
60 seconds
Hva er det viktigste temaet du husker fra [fag] dette året? Vær forberedt på å forklare hvorfor du mener det er viktigst 💡
3. Slide
60 seconds
Ta utgangspunkt i temaet klassen synes var viktigst og gå sammen med sidemannen (5 minutter)
  • Hva er de fem viktigste læringspunktene dere husker fra tematikken
  • Formuler tre spørsmål dere tror ville hjulpet en som ikke kjente til tematikken fra før med å forstå hva det handlet om
4. Open question
210 seconds
Hvilke spørsmål tror dere ville hjulpet en som ikke kjente til tematikken? (én per gruppe sender inn)
5. Slide
60 seconds
INSTRUKSJONSNOTAT: Forslag til videre repetisjon
  • Gjenta samme øvelse for flere av temaene som kom opp i ordskyen
  • Next level: Del elevene i grupper med hvert sitt tema og la de lage en Curipod de presenterer for klassen

Suggested content