Repetisjon: Hva er det viktigste du lærte i år?

6
7

Oppsummer temaene dere har vært gjennom i faget ditt i år. Se hva elevene mener er viktigst og la de

Profile picture of Curipod creator studio

Curipod creator studio

Updated 6 months ago

1. Title & media
60 seconds
Repetisjon: Hva er det viktigste du lærte i år?
2. Word cloud
60 seconds
Q: Hva er det viktigste temaet du husker fra [fag] dette året? Vær forberedt på å forklare hvorfor du mener det er viktigst 💡
3. Bullets
60 seconds
Ta utgangspunkt i temaet klassen synes var viktigst og gå sammen med sidemannen (5 minutter)
  • Hva er de fem viktigste læringspunktene dere husker fra tematikken
  • Formuler tre spørsmål dere tror ville hjulpet en som ikke kjente til tematikken fra før med å forstå hva det handlet om
4. Open question
210 seconds
Q: Hvilke spørsmål tror dere ville hjulpet en som ikke kjente til tematikken? (én per gruppe sender inn)
5. Bullets
60 seconds
INSTRUKSJONSNOTAT: Forslag til videre repetisjon
  • Gjenta samme øvelse for flere av temaene som kom opp i ordskyen
  • Next level: Del elevene i grupper med hvert sitt tema og la de lage en Curipod de presenterer for klassen

Suggested content